Tarjouspyyntö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Tarjouspyyntö

 

Lohjan seurakunta tarjoaa asuinkerrostalotonttia Lohjan kaupungin 4. kaupunginosan Hiidensalmen korttelin 176 tontilla nro 3 joko ostettavaksi tai vuokrattavaksi asuinkerrostalon rakentamista varten. Kohteesta voi jättää tarjouksen joko kokonaisuutena tai vaiheittain toteutettavana (esim kolmannes rakennusoikeudesta) Tontin kokonaisrakennusoikeus on 6.000 kerrosneliömetriä. Tontti sijaitsee Lohjan keskustan välittömässä läheisyydessä.

Kaavamääräys on AK, asuinkerrostalojen korttelialue, jossa kerrosluku on määritelty merkinnällä ½rIV.

Autopaikkanormi on 1 ap/85 m2.

Tontti tai sen osa esitetään luovutettavaksi osto- tai vuokraustarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen tehneelle. Tontinsaajalta edellytetään kuitenkin kokemusta asuinkerrostalohankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskunnallisten velvoitteiden tulee olla hoidettu.

Tontin myynnistä tai vuokraamisesta (yli 10 v) päättää Lohjan kirkkovaltuuston esityksestä Kirkkohallitus kuultuaan tuomiokapitulin lausunnon asiassa. Prosessiin on syytä varata riittävästi aikaa.

Tarjoukset tulee jättää 8.9.2017 klo 14.00 mennessä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Laurinkatu 40, 08100 Lohja. Tarjous jätetään suljetussa kuoressa, jossa on merkitty tarjouksen tekijä/tekijät ja maininta ”Lindkullan tontti”.

Tontti sijaitsee Lohjan keskustan välittömässä läheisyydessä, noin kilometrin päässä. Tontille on 15.8.2007 vahvistettu asemakaava nro 444. Tonttijako nro 1229 on tullut voimaan 17.4.2015 ja tontti on merkitty rekisteriin 27.4.2016 (tontinlohkomistoimitus 2.3.2016 nro T.42/2015).

Tarjouskilpailun kohteena olevan tontin naapurissa sijaitsee seurakunnan omistuksessa oleva suojeltu pihapiiri, joka on seurakunnan nuorisotila.

Myytävällä tontilla on kaavaan merkitty kiinteä muinaisjäännös, joka on säilytettävä.

Muista lähialueen kehittämissuunnitelmista lähempiä tietoja antaa Lohjan kaupungin ympäristötoimi, puh. 019-3690.

Lohjan seurakunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista.

Mikäli kaksi tai useampi tarjoaja tekee samansuuruisen tarjouksen, ratkaistaan asia arvalla.

Seurakunta ei vastaa mistään tarjoajalle aiheutuvasta kulusta tai vahingosta, mikäli seurakunta päättää hylätä tarjouksen tai myyntipäätös ei saa lainvoimaa tai sen saavuttaminen pitkittyy.

Mikäli tontin ostaja luovuttaa ilman myyjän kirjallista suostumusta tontin rakentamattomana edelleen, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkona 10 % tontin ostohinnasta.

Lisätietoja: Lohjan seurakunta, hallintojohtaja Tarja Virtanen, 044-720 2371, **@**

Lohjalla, 29.8.2017

Lohjan seurakunta

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja