Ajanlaskumme on korkeimmassa kädessä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Ajanlaskumme on korkeimmassa kädessä

Ensi viikolla kerran vuosiluvun kirjoitustapa muuttuu. Vanhaan aikaan saattoi nähdä vuosiluvun edessä kirjaimet AD, Anno Domini, Herran vuonna. Ennen tai jälkeen Kristuksen syntymän -ilmaisu näyttää meidän suomalaisten kulttuuripiirejä kovasti ahdistavan, siksi yhä enemmän näkee käytettävän lyhenteitä eaa tai jaa, ennen ajanlaskun alkua tai jälkeen ajanlaskun alun. Nykyisen kalenterimme vuosiluku perustuu Jeesuksen syntymään, vaikka sitä kuinka yritetään häivyttää.

Ajanlasku syntyi kristikunnan ykseyspyrkimysten sivutuotteena. Munkki Dionysios Exiguus, eli suomennettuna ”vähäinen” tai ”vaatimaton” sai vuonna 525 vaikean tehtävän: hänen oli laskettava seuraavan vuoden pääsäisen ajankohta. Jo aikaisemmin tämä etevä munkki oli ansioitunut idän ja lännen kirkon näkemyserojen sovittelussa. Samalla tehtävänannon sivutuotteena hänelle tuli vielä Vapahtajamme syntymävuoden määritys.

Tehtävässä oli aivan erityistä haastavuutta jo pelkästään sen vuoksi, että itäisen kirkon pääsiäismatematiikka ja sen mukana heidän kalenterinsa perustui 19-vuotisille jaksoille, kuun kierron mukaan ja läntisen kirkon matematiikka perustui 84-vuotiseen, juliaaniseen kalenteriin, joka perustui jo auringon kiertoon. Tämän lisäksi hänen täytyi huomioida kristillisen uskon ero juutalaisuudesta ja erottaa pääsiäinen Nisan-kuun 14. Päivästä, koska keisari Konstantinus tahtoi kaikille kristityille yhden ainoan pääsiäisjuhlan. Munkki sai haasteellisen tehtävän: siihen kuului eri kalenterijärjestelmien yhteensovittaminen, kirkollisen ekumenian huomioiminen ja poliittiset intohimot. Tämän lisäksi tuon ajan roomalaiset eivät vielä tunteneet lukua nolla, näin myös Kristuksen syntymää määrittelevä munkki eli laskelmiensa kanssa ilman tuota merkitsevää lukua todeten Kristuksen syntymävuodeksi vuoden yksi.

Roomassa oli tuohon aikaan käytössä vuosi 753, joka liittyi kaupungin tarunhohtoiseen perustamiseen. Alkesandiassa noudatettiin keisari Dialektianuksen valtaannousuun perustunutta ajanlaskua, hän piti itseään aikoinaan uuden ajanlaskun alkuna pyrkien palauttamaan Rooman suuruuden takaisin. Kyseinen keisari kunnostautui erityisesti kristittyjen vainoamisessa.

Saatuaan pääsiäiskalenterin valmiiksi Dionysius Exiguus ei halunnut liittää ajanlaskuaan keisareihin, vaan Kristukseen. Hänen sanomansa oli selvä: Kristus hallitsee kuninkaana. Itsensä korottavat keisarit tulevat ja menevät, julmat vainoojat nousevat ja katoavat, mutta Kristuksen valta pysyy. Vaatimaton Dionysius osoitti, etteivät maailmanvallan johtajankaan aseet ja väkivalta pysty rajoittamaan Kristuksen valtaa.

Munkin laskelmien tulos on edelleenkin huikaisevan, tuskin nykypäivänäkään päästäisiin yhtään tarkempaan tulokseen, saatikka sopuun täsmällisestä Jeesuksen syntymäpäivästä. Tämän munkin laskutoimituksen perusteella me vietämme vuoden vaihtumista.

Kaikkien laskelmien takana on eräs nasaretilainen, joka syntyi Jumalan Poikana maailmaan meidän Vapahtajaksemme. Hänen syntymäpäiviään me lopulta juhlimme. Ja näin päädyn siihen tulokseen, että ajanlaskumme on lopulta Korkeimman kädessä.

Armorikasta vuotta 2013 toivottaen, Juhani Korte

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja