Barn och familjer
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Barn och familjer

Lojo församling erbjuder verksamhet till barn och familjer. Familjegudstjänster, -utfärder, -evenemang och -klubbarna samlar barnfamiljerna tillsammans för att få nya vänner, aktiviteter och stillhet.

I dagklubben får 3-6 åringar tillsammans med barnledarna lära sig nya färdigheter, hur man arbetar i grupp, kristliga traditioner och kyrkoårets gång.
 
Syftet med församlingens arbete bland barn är att stöda hemmen och familjerna i den religiösa fostran. Församlingens arbete bland barn förverkligas i dopundervisningen så att man tar i beaktande barnets ålder, livssituation och personlighet. Vid dopet binder sig församlingen också att hjälpa med den religiösa fostran till de döpta och deras föräldrar och faddrar. Dopundervisningen är ett av församlingens grunduppgifter. Hemmets och föräldrarnas betydelse i att överföra den kristliga traditionen är väldigt viktig. Vår uppgift i församlingen är att uppmuntra och stöda föräldrarna som kristliga fostrare.

 

Suomenkielinen lapsi- ja perhetyö

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja