Saman katon alla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Saman katon alla

 

Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat.” Matt 3:16.

Oman lapseni kastejuhlassa pappi puhui vierailustaan suuressa itänaapurin kirkossa. Turistijoukon mukana kirkon sisälle tullessaan hän muiden mukana huomasi että yhdessä osassa kirkkoa oli meneillään kastejuhla. Perhepiiri oli kokoontunut kastemaljan äärelle. Mieleeni nyt vuosien päässä poikani kastejuhlasta on jäänyt se mitä turistijoukko – pappi muiden mukana – huomasi pian että toisessa osassa kirkkoa oli käynnissä hautajaiset. Oli yllättävää että niinkin erilaiset tapahtumat pidettiin samanaikaisesti saman katon alla. Papin kokemuksesta tuli väistämättä mieleen tuntu elämän ääritapahtumien, syntymän ja kuoleman, läheisestä suhteesta toisiinsa.

Koetun kertomisella poikani kastejuhlassa oli oma merkityksensä. Kastettavan isoisän kuolemasta oli varsin vähän aikaa ja kokemuksellaan pappi halusi liittää ajatukset kasteesta meidän perhepiiriimme. Ei tuntunut edes loukkaavalta ajatella kuolemaa oman lapsensa kastejuhlassa. Kaikki me läsnä olleet ymmärsimme oikein hyvin, että kuolema kuuluu elämän kulkuun. Että elämä on paitsi lahjaa, olimme ilojuhlassa, mutta myös arvaamatonta.

Ajatuksekseni jäi, että voin olla kiitollinen elämästä ja pyytää elämän Luojalta siunausta ja varjelusta kaikkiin niihin päiviin, joita suodaan. Monissa kastejuhlissa on samalla lailla sekoittuneena iloa uudesta elämästä ja kaipausta häneen joka poistunut läheltä. Ilojuhliin liittyy usein kaipausta ja surujuhliin myös iloa.

Kaste puhuu vahvasti koko elämästä, johon kristillisessä ajattelussa kuuluu myös ajallisen elämän jälkeinen. Kristityllä on toivo, että kasteessa Kristukseen liitetty pysyy Kristuksen omana kuoleman rajan jälkeen. Kasteen sanoman mukaan on olemassa Jumala, joka ei ole vain oman mielen aivoimpulssien summana ajan saatossa kehittynyt ja syntynyt toive, vaan elämän lähde. Elämän vaihtuvuudessa kaste muistuttaa siitä että on olemassa tie vaikeuksista ja kuolemasta elämään yhdessä Kristuksen kanssa. Sillä tavalla kaste kuuluu arkeen.

Raimo Kuismanen, pastori, Lohjan seurakunta

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja