Anmälning till Lojo församlings svenska dagklubb
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Anmälning till Lojo församlings svenska dagklubb

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Klubbbarnets uppgifter
*
Barnets släkt- och förnamn
*
Barnets födelsedatum o. socialsignum
socialsignumet behövs för faktureringen
syskonens namn och födelselåren
Tidigare erfarenhet av gruppverksamhet
dagvård, dagklubb, annan klubb el. dyl.
*
Har barnet svårigheter eller avvikelser
t.ex syn-, hörsel-, talhandikapp, allegier, sjukdomar och medicinering, kontaktsvårigheter.
Vårdnadshavarens uppgifter
*
Vårdnadshaverens namn
*
Vårdnadshavarens mobil
Vårdnadshaverens epost
Andra vårdnadshaverens namn
mobil
epost
Vårdnadsharvarnas yrke o. nuvarande arbetsplats
*
Namn till fakturering
*
Fakturerings adress
*
Postnummer och anstalt
Vem sköter skjutsningen till och från klubben
Namn och telefonnummer på personerna som söker/eller hämtar barnet till och från klubben (om inte vårdnadshavare)
*
Modersmål


*
Kunskaper i svenskaBarnets kommande skolspråk


Får man ta bilder av barnet i klubben? *Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja