Svenska direktionen i Lojo församling
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Svenska direktionen i Lojo församling

Den svenska verksamheten styrs av Svenska direktionen, som är vald av Lojo församlingens fullmäktige. Vill Du vara med i verksamheten, är Du välkommen. Synpunkter tas gärna emot.

 

Direktions medlemmar och suppleanter

Teddy Kullberg ordf.    Suppleant Johnny Kronqvist
Birgitta Piippo    Suppleant Lars Salovius
Christer Isaksson    Suppleant Harald Skog
Ilse Rantanen    Suppleant Mirjam Vikman
Kim Nordström    Suppleant Kenneth Lemström
Susanne Sere    Suppleant Marika Strömberg
Keijo Wigren    Suppleant Hannu Nikander
Iris Virkkilä    Suppleant Gunilla Peräsalo
Susanna Jääskeläinen    Suppleant Anne Heimberg


    
Församlingsanställda

Tom Blomfelt, ungdomsarbetsledare

Raimo Kuismanen, präst

Inger Nurmi, barnledare 

Ulrika Suominen, barnledare

Beatrice Österman, ansvarig barnledare
 

 

 

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja