Dop
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Dop

Dopfunten i Virkby kyrka

Foto: Mari Nurmi

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själva har sagt att vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.

 

Den nyfödda bör döpas omkring två månader efter födseln. När du vill komma med ditt barn för att döpas, tag kontakt med Lojo församlings pastorskansli (Larsgatan 40 eller (019) 32 841). I kansliet kan du samtidigt komma överens om prästen som sköter dopet och möjliga reserveringar av församlingens utrymmen. Dopet kan förättas på båda språkena i tvåspråkiga familjer.

Valet av namnet

Den nyfödda barnets föräldrar får hem en blankett för registrering av namnet som skall fyllas i före dopet.

I blanketten frågas det efter barnets namn. Anvisningar följer med blanketten. Namnet bör följa Finlands namnlag (Finlex, namnlag information). Dopet bekräftar inte namnet, barnets namn registreras då det förs in i befolkningsregistren. Prästen sköter blanketten vidare.

Faddrar

I blanketten bör man också skriva in faddrarna med socialsignum. Barnets ska ha åtminstone två faddrar. I undantagsfall kan bara en fadder godkännas. Faddrarna ska vara konfirmerade och höra till den evangelisk-lutherska kyrkan. Också personer som hör till andra kyrkosamfund som godkänner barndop kan bli faddrar. Sådana  samfund är till exempel den anglikanska, den ortodoxa och den katolska kyrkan.En som inte tillhör kyrkan kan inte fungera som fadder.

Det finns ingen övre gräns för antalet faddrar

Dopets förberedelser

Prästen tar kontakt före dopet och kommer överens ett möte. Meningen med mötet är att bekanta sig och komma överens om alla praktiska saker gällande förrättningen och svara till familjens möjliga frågor.


Ifall den som döps är över 12 år, bör denne ge sitt medgivande. Gällande dop av vuxna ta kontakt med prästen.


De döpta meddelas i lokala tidningar och läses i kyrkan ifall man inte särskilt nekat detta.


Att minnas inför dopet

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja