Vigsel
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Vigsel

bild:Mari Nurmi

När du vill gifta dig, tag kontakt med Lojo församlings pastorskansli (Larsgatan 40 eller (019) 32 841). I kansliet kan du samtidigt komma överens om vigselprästen och möjliga reserveringar av församlingens utrymmen.

Hinderspröving på pastorsexpeditionen

De som tänker ingå äktenskap anhåller tillsammans om hindersprövning för äktenskap antingen hos brudgummens eller brudens magistrat. Medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan kan besöka kyrkoherdeämbetet på någonderas hemort. Hinder för ingående av äktenskap är bl.a. om man inte har fyllt 18 eller om man redan är gift. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar. I vissa särskilda fall behöver man tillstånd av justitieministeriet för att få ingå äktenskap.Vigsel kan förrättas då brudparet har fått intyg över hindersprövning för äktenskap. Man kan få intyget tidigast den sjunde dagen från det att man begärt hindersprövningen. Intyget är i kraft i fyra månader. Intyget ger man till vigselförrättaren.

När kan man låta sig vigas kyrkligt?

Enligt kyrkoordningen i den evangelisk-lutherska kyrkan kan man bli kyrkligt vigd om den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra är medlem i en annan kristen kyrka eller ett kristet trossamfund. En kristen vigsel kan förrättas också om den ena av de förlovade hör till ett kristet samfund som verkar utomlands. I så fall ska personen göra en skriftlig försäkran om att hon är döpt och medlem i ett kristet samfund. För det ändamålet har församlingen en blankett.

Om den ena inte är medlem i kyrkan eller tillhör något annat trossamfund är en kyrklig vigsel inte möjlig. Om den ena parten hör till kyrkan kan man efter den civila vigseln ordna en kyrklig välsignelse.

Var kan man vigas?

Vigningen sker oftast i kyrkan eller i kapell. Man kan också vigas hemma, festställets trädgård eller i någon annan plats som man kommit överens om med prästen. Vid vigseln ska minst två vittnen närvara.

Lojo Sankt Lars kyrka kan man reserva från och med den 1.9 gällande vigsel för följande sommar. Andra tidpunkter kan man fråga om i pastorskansliet längs året. Lojobor har förkörsrätt i första hand när det gäller vigslar speciellt vid veckosluteten under sommarn.

Vigselövning

Prästen tar kontakt före vigseln och kommer överens om ett möte och/eller vigselövning. Meningen med mötet är att bekanta sig med varandra och komma överens om praktiska handlingar gällande vigseln och besvara brudparets möjliga frågor.

De vigda meddelas i lokala tidningarna och läses i kyrkan ifall man inte särskilt nekat detta.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja