Konfirmation
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Konfirmation

Skriftskolan och konfirmationen ger en möjlighet att stanna upp och fundera över livet.

I konfirmationen är det fråga om samma nåd som i dopet. Gud vill stärka den unga människan i hennes tro och välsigna henne i ett nytt skede av hennes liv.

Faddrarna kan vid konfirmationen vara med om att välsigna den unga tillsammans med församlingens anställda. I konfirmationen ber också hela församlingen för de unga. De unga deltar för första gången självständigt i nattvarden.

Konfirmation: var och när?

Förutsättningarna för konfirmationen är att konfirmanden är döpt och har gått skriftskolan eller fått tillräcklig motsvarande kristen undervisning. Den kristna undervisning som man får i skriftskolan ger den grund man behöver för att förstå konfirmationen och själv välja att delta i den. Konfirmationen är frivillig.

Dop av en ung människa eller en vuxen motsvarar också konfirmation. En ung människa som har blivit döpt under skriftskoltiden kan ändå delta i den gemensamma konfirmationen med sin skriftskolgrupp.Konfirmationen förrättas i kyrkan, i allmänhet i samband med en nattvardsgudstjänst. Kyrkan är ofta fullsatt när det är konfirmationsmässa, så det lönar sig för släkt och vänner att komma i god tid.

Konfirmationstidpunkten beror på tidpunkten för skriftskolan, som t.ex. kan hållas som ett vinter- eller sommarskriftskolläger. Oftast är konfirmationen i alla fall sommartid, på en lördag eller en söndag.
 

Konfirmationsförrättningens uppbyggnad

Före den egentliga konfirmationsmässan håller man ofta en konfirmationsövning då de unga tillsammans med sin konfirmationspräst övar hur man går i procession, var man sätter sig och i vilken ordning, hur förrättningen framskrider, och vad konfirmanderna och hjälpledarna ska göra.

Konfirmanderna klär sig före konfirmationen i en vit dräkt, en alba. Alban klär man vanligtvis på sig i sakristian eller förrättningskapellet.

Konfirmationsmottagning

Till konfirmationsmottagningen kommer vänner och släktingar för att fira den ungas konfirmation. Mottagningen hålls hemma eller i någon annan festlokal efter konfirmationsgudstjänsten. Man behöver inte planera ett särskilt program för festen. Den förlöper för det mesta av sig själv i och med gästernas ankomst, gåvorna, mat- och kaffeserveringen och en otvungen samvaro. Det viktigaste är att dela glädjen med släktingar och vänner.

Man kan hålla ett eller flera tal till konfirmanden. Allsång och musikframföranden kan också förekomma. En del av programmet kan bestå av konfirmationsprästens och hjälpledarnas besök. Om man önskar att hjälpledarna och konfirmationsprästen kommer på besök, är det bäst att skicka en inbjudan i förväg.
 

Skriftskolan har sin grund i dop- och missionsbefallingen

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja