Seurakuntavaalit 2018: Ehdokasasettelua ja äänioikeutettujen luetteloa koskevat kuulutukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Seurakuntavaalit 2018: Ehdokasasettelua ja äänioikeutettujen luetteloa koskevat kuulutukset

Lohjan seurakunta, tiedote 8.8.2018

Kuulutus ehdokasasettelusta

Lohjan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

 1. joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi

 2. joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu

 4. joka ei ole vajaavaltainen

 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen

 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-pe 8.30-14.30 sekä 17.9.2018 kello 8.30-16.

  Osoite: Laurinkatu 40, PL 49, 08101 LOHJA.

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa sekä alueseurakuntien toimistoista että verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 Lohjan kirkkoherranvirastossa osoitteessa Laurinkatu 40, 08100 LOHJA.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16 mennessä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastoon osoitteeseen Laurinkatu 40, PL 49 08101 LOHJA.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja Ilpo Härmä

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja