Seurakuntavaalit 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Seurakuntavaalit 2018

Löydä sopivin ehdokas vaalikoneesta.

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018. Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 tiistaista lauantaihin. Äänestysajat ja -paikat, lue lisää.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle (2019-2022).

Ehdokkaiden esittelyt löydät vaalikoneesta

Huom. vaalikoneesta löytyvät vain ne ehdokkaat, jotka ovat vastanneet vaalikoneen kysymyksiin ja antaneet suostumuksensa tietojensa käyttöön.

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistykset ovat keränneet listoilleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa. Ehdokasasettely päättyi 17.9.2018. Lohjalla ovat vaaleihin ilmoittautuneet seuraavat valistijayhdistykset ja ehdokkaat (lista alla).

Seurakunta lähellä

Seurakunta lähellä on puolueista riippumaton valitsijayhdistys. Tavoitteena on vahva aluetyö, jossa huomioidaan alueiden erilaiset tarpeet, perinteet ja omaleimaisuus. Ryhmän ehdokkaat ovat Lue lisää

Seurakuntalaisten parhaaksi

"Kirkko on meitä jokaista varten, se on osa ihmisen elämää sen kaikissa vaiheissa." Ryhmän tavoitteena on mm., että kaikkia seurakuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti. Eri toimikuntien nuoriso-, lapsi-,vanhus-, nuoret aikuiset-, diakonia-, rippikoulu- ja sairaalatyön sekä vammaispalvelun toimintaedellytykset mahdollisimman hyväksi.  Ehdokkaat ovat Lue lisää

Sitoutumattomat yli rajojen

Sitoutumattomat yli rajojen on poliittisista ryhmistä riippumaton vaaliryhmä. Sen tavoitteena on olla mukana rakentamassa laajaa Lohjan seurakuntaa niin, että toiminta kaikilla alueilla aina Kärkölästä Virkkalaan säilyy elinvoimaisena. Joukkoon kuuluu väkeä erilaisista hengellisistä taustoista. Ryhmän ehdokkaat ovat Lue lisää

Tulkaa kaikki Lohja

Tulkaa kaikki Lohja on kirkon uudistusmielisen ryhmä. "Mielestämme kirkko ja kirkon siunaus kuuluu jokaiselle ihmiselle," Ryhmän ehdokkaat ovat Lue lisää

Työväen kirkkoväki

Työväen Kirkkoväki haluaa olla rakentamassa lohjalaisille seurakuntaa, jonne jokaisen on helppo tulla omana itsenään, hyväksyttynä. "Usko, toivo ja rakkaus ovat kantavia voimia tehdä rohkeita, mutta järkeviä päätöksiä seurakuntalaisten hyväksi. Meille on tärkeää, että kirkko on lähellä ihmistä ja se uudistuu." Ryhmän ehdokkaat ovat Lue lisää

Vallun valitsijayhdistys

Ehdokaslistan taustalla ei vaikuta muu kuin valitsijayhdistyksen ehdokkaiden nuoruuden tarmo ja innokkuus. Vallun valistijayhdistyksen ehdokkaat Lue lisää

Seurakuntavaalit 2018: äänestysajat ja -paikat

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Lue lisää

Ehdokaslista (sis. vaalinumerot)

Ehdokaslistat vaalinumerojärjestyksessä tästä Lue lisää

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja