Svenska kretsen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Svenska kretsen

Svenska kretsen är forum för diskussion, sång och olika temor. Kretsen samlas en gång i månaden under våren och hösten i Virkby kyrkas församlingssal.

Svenska kretsens program för våren 2017:

 

Ti 7.2. kl. 13.30 Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka. Gemensamt ansvar.

Ti 7.3. kl. 13.30 Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka. Timo Saario, Raimo Kuismanen och Mari Nurmi. Läsmöte.

Ti 11.4. kl. 13.30 Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka. Nattvard i stilla veckan.

Ti  16.5. kl. 13.30 Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka.

 

 

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja