Kahvilan historiaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Kahvilan historiaa

Kahvilatoiminta alkoi puolen vuoden kokeiluna maaliskuussa 1996. Kokeiluun lähti mukaan kuusi ideasta innostunutta työntekijää Lohjan seurakunnasta ja kriisikeskus Mobilesta (Lohjan kaupunki).

Toimintakokeilun virittäjänä toimi lastentarhanopettaja Pirjo Nietosvaara (ensimmäinen vasemmalta), jonka opintoihin toimintakokeilu liittyi.
 

Perusajatuksena oli luoda uuden tyyppistä kohtaavaa toimintaa seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen tuella. Keskeistä toiminnan ylläpitämisessä ja sen kehittämisessä on ollut vapaaehtoisten aikuisten aktiivinen läsnäolo lasten ja nuorten kanssa.

Kokeilun kuluessa vahvistui tarve toimia matalalla kynnyksellä

Yhteistyö kaupungin, seurakunnan ja alueen asukkaiden kesken osoittautui hedelmälliseksi. Voimavaroja yhdistämällä voitiin kehittää olohuonetoiminnan ideaa. Innostusta riitti. Yhteisöllisyys lujittui alueella toimijoiden kesken. Alhaalta kasvava kirkko – kirkko 2000 tavoitteet näyttivät suunnan aluetyöhön: työ sai siivet.

Toiminnalle oli sosiaalinen tilaus

Tarve resurssien yhdistämiseen, yhteisölliseen toimintaan ja uusiin ideoihin alueella syntyi ”laman varjoissa” (Nietosvaaran esikyselyt ja haastattelut alueella v.1993). Laman vaikutukset näkyivät 90-luvulla toimintojen supistamisena. Matalan kynnyksen toiminnalle Ojamolla oli sosiaalinen tilaus.

Toimintakokeilu aloitettiin tiimin muodostamisella helmikuussa ja kokeilu maaliskuussa v.1996. Tarve toimintaan vahvistui kokeilun aikana: Keskiviikkokahvilan kävijöiksi valikoitui alueen varhaisnuoria ja nuoria kävijämäärän kasvaessa nopeasti. Toimintaa kehiteltiin tarvetta vastaavaksi.

Toiminta vakiintui osaksi Ojamon aluetyötä

Keskiviikko kahvilan toiminta vakiintui osaksi Ojamon aluetyötä. Tällä hetkellä Keskiviikko kahvila on osa Lohjan seurakunnaa kouluikäisten toimintaa. Kahvilan vastuuhenkilönä toimii seurakunnan työntekijä.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja