Arrangemang vid jordfästningen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Arrangemang vid jordfästningen

Då en av våra närmaste går bort är sorgen ofta så stor, att det kan kännas som om krafterna inte skulle räcka till för arrangemangen.

Lojo församlingens ekonomikansli och pastorskansli eller lokalförsamlingens församlingskansli hjälper dig med ärenden gällande gravplats, boka präst sam tid för begravningen och platsen.

 

Begravningsbyrå

Om man så önskar kan man låta en begravningsbyrå sköta begravningsarrangemangen.
Begravningsbyråerna kan till exempel:
- sköta kontakterna med församlingens kontor
- sköta kontakterna med myndigheterna
- sälja kista och urna
- ombesörja publiceringen av dödsannonsen
- arrangera minnsstunden
- anskaffa blomsterarrangemangen
- anskaffa gravminnesmärket
- ombesörja fotografering
- ordna med kistbärare
 

Begravningstillstånd

Begravningstillståndet utfärdas av läkaren som har konstaterat dödsfallet, och det ges till den närmaste anhöriga eller den som handhar begravningsarrangemangen. Vid kistbegravning ges begravningstillståndet sedan i original till pastorskansliet i den församling där begravningen ska ske.

Vid kremering ges begravningstillståndets original till krematoriet.

 

Gravplatsen

En ny gravplats upplåts för en tid av 30 år. Då tiden har löpt ut, kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten. Lue lisää

Kremering

Urnbegravningarna har ökat märkbart på senare tid. En urna kan begravas i en urngrav, i minneslunden eller i en gammal kistgrav. Lue lisää

Själaringning och minnandet

Enligt gammal tradition kan man vid dödsfall ringa själaringning med kyrkklockorna. Detta kommer man överens om i Lojo församlings pastorskansli eller lokalförsamlingens församlingskansli. Lue lisää

Begravningen

Varje medlem av kyrkan har rätt till jordfästning. Han kan inte fråntas den rätten, också om hans närmaste inte hör till kyrkan och inte önskar en jordfästning. Varje ... Lue lisää

Minnestunden

Ifall anhöriga så beslutar kan man förflytta sig från jordfästningen till minnestunden. Programmet vid minnestunden sköts av de anhöriga. Prästen och kantorn deltar i minnesstunden om de ... Lue lisää

Efter begravningen

Sorgearbete är tungt och tar tid. Efter begravningen kan en stark smärta och sorg återkomma. Praktiska arrangemang har fått tiden att gå, sysselsatt sinnet och på så sätt bidragit ... Lue lisää

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja