Gravplatsen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Gravplatsen

En ny gravplats upplåts för en tid av 30 år. Då tiden har löpt ut, kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten.

Gravplatsen reserveras i Lojo församlings ekonomikontor eller i lokalförsamlingens församlingskansli. En ny gravplats upplåts för en tid av 30 år. Då tiden har löpt ut, kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten.

Kistbegravningsplatser överlåtes till Metsola, Virkby, Sammatti, Karislojo, Nummi och Pusula begravningsplatser. En kistgrav kan vara en pargrav med plats för två, eller en familjegrav med plats för fyra. I en pargrav är gravplatserna placerade på varandra och i en familjegrav parvis på varandra.

I Karislojo och Sammatti begravningsplatser upplåts inte nya gravplatser till någon från en annan kommun. Detta beror på att det finns rimligt med utrymme på begravningsplatserna. Till gamla familjegravar kan man ännu också vid dessa begravningsplatser begrava någon från en annan kommun.

I en urngrav finns plats för 4-9 urnor. En urngrav kan förses med egna minnesmärken och blomsterplanteringar på samma sätt som en kistgrav Urngravplatser överlåtes till S:t Lars kyrkogård, Metsola, Virkby, Sammatti och Nummi begravningsplatser.

I minneslunden begravar man urnan eller askan till ett gemensamt begravningsområde.   I minneslunden fästs en plakett med den avlidnas namn på stenhällar som fungerar som gemensamma minnesmärken. Minneslundar finns i S:t Lars kyrkogård, Virkby begravningsplats, Sammatti begravningsplats, Karislojo begravningsplats och Nummi begravningsplats.

Enligt reglementet för begravningsplatserna bör den avlidna i en kistgrav vara i jorden i minst 25 år (50 år på vissa platser på gravgården vid S:t Lars kyrka) innan en ny begravning kan ske på samma gravplats. Denna tid kallas för okränkbarhetstiden. Om en begravning ska ske i en gammal grav, bör man kontrollera att gravrätten inte upphör förrän okränkbarhetstiden har löpt ut. Vid behov måste gravrätten förlängas. Man kan förrätta urnbegravningar i alla gamla kistgravar. Urnbegravningar i en gammal kistgrav kan ske även om okränkbarhetstiden inte har löpt ut.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja