Begravningen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Begravningen

Jordfästningen

Varje medlem av kyrkan har rätt till jordfästning. Han kan inte fråntas den rätten, också om hans närmaste inte hör till kyrkan och inte önskar en jordfästning. Varje församlingsmedlem välsignas för sin sista färd. Också en person som inte hör till kyrkan kan välsignas till gravens ro, ifall de anhöriga ber om. Den evangelisk-lutherska kyrkans begravningsplatser är allmänna begravningsplatser där också personer som inte hör till kyrkan har rätt att få en gravplats.

Man förrättar inte jordfästning om den avlidna medan han levde sa att han inte önskar en kristen begravning.

Tid och plats för jordfästningen

Jordfästningen kan hållas i Metsola begravningskapell, S:t Lars kyrka, Virkby kyrka, Sammatti kyrka, Karislojo kyrka, Nummis kyrka, Pusula kyrka, Kärkölä kyrka eller vid graven. Jordfästningar förrättas huvudsakligen på fredagar och lördagar.

Präst och kantor

Om prästen kan man komma överens om i församlingens pastorskansli. Prästen som förrättar jordfästningen kontaktar anhöriga och bokar tid till diskussion. Under diskussion bestäms praktiska handlingarna under jordfästningen och hjälper prästen att lära känna den avlidna. Kantorerna har roterande spelturer.

Programmet vid jordfästningen.

Vi rekommenderar att de anhöriga kontaktar den präst som ska förrätta jordfästningen för att diskutera arrangemangen vid jordfästningen.  Vanligen börjar förrättningen med sorgmusik som följs av blomsternedläggningen.

Nuförtiden läggs blommorna i början av förrättningen, för man går allt mer sällan till graven. Vid kistbegraving lägger man blommorna först vid graven. Det rekommenderas att blommorna läggs först vid graven för att undvika fram och tillbaka flyttandet av blommorna. Man kan dock göra annorlunda vid vintertiden.

Efter blomsternedläggningen:

•psalm

•psaltarpsalm

•bön

•bibelläsning

•tal

•jordfästningen

•bön

•Fader vår bön

•Herrens välsignelse

Till slut kan man sjunga en psalm ännu före slutspelet.

Det finns också utrymme för annan musik i förrättningen ex. sång eller spel. Man kan fråga församlingens kantor att sjunga någon sång som är betydelsefull för någon av anhöriga eller för den avlidna.

Vid kremering sker jordfästningen på samma sätt som vid kistbegravning . Efter jordfästningen lämnas kistan kvar i kapellet eller kyrkan. Urnan läggs i graven vid en senare tidpunkt som de anhöriga kommer överens om. Begravningsbyrå för blommorna till graven vid urnnedläggningen.

Det behövs vanligen sex bärare för att föra kistan till graven. Bärarna kommer fram till kistan omedelbart efter slutpsalmen. Om blommorna redan lagts ner, tar var och en hand om sina egna blombuketter eller kransar innan kistan bärs ut och begravningsföljet startar. Kistan läggs på följevagnen med vars hjälp den förs till graven. Vid graven sänker bärarna i värdigt tempo kistan i graven och stannar därefter upp en stund innan kranslocket läggs över graven. Blombuketterna läggs därefter på kranslocket.

 

 

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja