Alueneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Alueneuvosto

Sammatin alueneuvoston kokoonpano kaudella 2017-2018

 

 

 

 

 

Sammatin alueseurakunnan alueneuvoston puheenjohtaja on aluepastori Heikki Marjanen. Alueneuvostossa on 6 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Alueneuvoston tehtävänä on johtaa yhdessä aluekappalaisen kanssa alueseurakunnan toimintaa. Alueneuvosto mm. käsittelee ja hyväksyy kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, seuraa sen toteutumista sekä osallistuu alueseurakuntaan sijoitettujen virkojen ja toimien viran- ja toimenhaltijoiden valinnan valmisteluun.

Jäsen                                                Henkilökohtainen varajäsen

Kaisa Rinne                                       Annikki Brown

Arna Rautiainen                                Seija Salin

Anneli Kataja                                     Päivi Eskola

Jaakko Heino, varapuheenjohtaja     Raimo Laine

Seppo Iivonen                                   Tauno Sutinen

Harri Lylylahti                                    Joni Pitkonen

 

Alueneuvosto voi asettaa työryhmiä. Sammatin alueseurakunnan työryhmiä (4 kpl) ovat diakoniatyön, lapsi- ja perhetyön, lähetystyön ja järjestelytyön työryhmät. Työryhmien toimikausi on sama kuin alueneuvoston.

Diakoniatyön työryhmän tehtävänä on alueseurakunnan diakoniatyöstä vastaavien työntekijöiden tukeminen, osallistuminen erilaisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä diakoniatyön tukeminen myyjäisiä ja muita alueseurakunnan juhlia järjestämällä.

Lapsi- ja perhetyön työryhmän tehtävänä on yhdessä lastenohjaajan tai -ohjaajien kanssa osallistua perhekirkkojen ja muiden alueseurakunnan tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.  Alueseurakunnan päiväkerhotyö on sisällöltään kristillistä.

Lähetystyön työryhmän tehtävänä on alueseurakunnan lähetystyöstä vastaavan työntekijän tukeminen, yhteydenpito nimikkolähetteihin tai nimikkokohteisiin yhdessä alueseurakunnan viranhaltijan kanssa, erilaisten lähetystilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä lähetystyön tukeminen myyjäisiä ja muita alueseurakunnan juhlia järjestämällä.

Järjestelytyöryhmä vastaa erilaisten tilaisuuksien (mm. kotokontupäivä, talkoot, seurakuntajuhlat),  ja toimintojen (mm. tiekirkko) toteutuksesta.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja