Kaste
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Kaste

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky.

Vastasyntynyt tulee kastaa noin kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kun haluat tuoda lapsesi kasteelle, ota yhteyttä omaan seurakuntaasi. Seurakunnan työntekijöiden kansa voit sopia myös papista ja mahdollisista tilavarauksista.

Mikäli kastettava on yli 12-vuotias, tulee häneltä olla kastetta varten suostumus. Aikuiskasteesta voit kysyä lisää nuorten aikuisten pastorilta.

Nimen valinta

Vastasyntyneen lapsen vanhemmat saavat kotiin lapsen nimen rekisteröimistä varten lomakkeen, joka täytetään ennen kastetta.

Lomakkeessa kysytään lapsen nimeä. Nimeä koskeva ohjeistus tulee lomakkeen mukana. Nimen tulee olla Suomen nimilainmukainen. Kaste ei vahvista lapsen nimeä, sillä lapsen nimi rekisteröityy vasta, kun se on merkitty väestörekisteriin. Pappi hoitaa täytetyn lomakkeen eteenpäin.

Kummit

Lomakkeeseen tulee merkitä myös lapsen kummit henkilötunnuksineen. Vanhemmat pyytävät kummeiksi vähintään kaksi evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitua jäsentä. Kummeja voi olla poikkeustapauksissa vain yksi. Päätöksen yhdestä kummista tekee seurakunnan kirkkoherra. Tästä voit keskustella kastepapin kanssa tarkemmin. Näiden lisäksi kummina voi toimia myös muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, kuten ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon, kuuluva konfirmoitu jäsen. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.

Kasteen valmistelut

Pappi ottaa yhteyttä ennen kastetta ja sopii tapaamisen. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja sopia toimitukseen liittyvistä asioista sekä vastata perheen mahdollisiin kysymyksiin.

Kastetut ilmoitetaan paikallislehdissä ja luetaan kirkossa, mikäli sitä ei erikseen kielletä.


pdf liite

Muistilista kasteen järjestelyjä varten
Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja