Häät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on Jumalan siunauksen pyytäminen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan, vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Kun haluat mennä naimisiin, ota yhteyttä omaan seurakuntaasi. Voit sopia samalla myös papista ja mahdollisista tilavarauksista.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä tulee kirkkoherranvirastosta tai maistraatista pyytää esteiden tutkintaa. Tutkinnassa varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton esteenä voi olla alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde tai läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää ja se on voimassa neljä kuukautta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja.

Esteiden tutkintaa pyytäneet voidaan kuuluttaa kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä. Tällöin pari voi itse valita sunnuntain, jolloin heidät kuulutetaan avioliittoon.

Avioliiton esteiden tutkinta asiointipalvelu  verkossa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on avannut asiointipalvelun, jossa voi hoitaa avioliiton esteiden tutkinnan sähköisesti. Palvelu on tarkoitettu kaikille pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan. Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri. Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä.

Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fi.

Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Milloin voidaan vihkiä avioliittoon kirkollisesti?

Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon. Rippikoulun voi käydä myös aikuisrippikouluna.

Jos toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin toiseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen siunaustilaisuus.

Missä voidaan vihkiä?

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikan puutarhassa tai muussa papin kanssa sovittavassa paikassa. Paikalla tulee olla vähintään kaksi todistajaa.

Lohjan Pyhän Laurin kirkkoa voi varata seuraavan vuoden kesälle 1.9. alkaen. Tämä pätee myös muihin seurakunnan kirkkoihin alueseurakunnat (Sammatti, Karjalohja, Nummi ja Pusula) mukaan lukien. Muihin ajankohtiin varauksia voi kysyä kirkkoherran virastoon pitkin vuotta. Lohjalaiset pyritään asettamaan etusijalle etenkin kevät- ja kesäviikonloppuihin tehtävissä varauksissa.

Vihkiharjoitukset

Pappi ottaa yhteyttä ennen vihkimistä ja sopii tapaamisen ja/tai harjoitusajan. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja sopia toimitukseen liittyvistä asioista sekä vastata parin mahdollisiin kysymyksiin.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja