Seurakuntaliitos läntisellä Uudellamaalla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Seurakuntaliitos läntisellä Uudellamaalla

Seurakuntien määrä vähenee. Tämän vuoden alusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia on kaikkiaan 430. Vuonna 2012 määrä oli 449.

Espoon hiippakunnassa Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat liitettiin Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen. Laajentuneen Lohjan seurakunnan alue on 1.1.2013 lukien kuntajakopäätösten mukainen Lohjan kaupunki.

Seurakuntaliitosta edeltäneet toimenpiteet vuonna 2012:

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 13.11. päättämään seurakuntarakenteesta

Yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti äänin 31/3, että laajenevaan Lohjan seurakuntaan perustetaan neljä alueseurakuntaa entisten kuntarajojen mukaisesti: Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin alueseurakunnat. Aluseurakuntien toimintaa johtavat alueneuvostot johtosääntöjen määritelyjen mukaisesti. Tuomiokapitulin esittämät toimenpiteet.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti laajenevan seurakunnan kirkollisverosta 9.10.

Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 9.10. päättämään ensi vuoden kirkollisverosta. Laajentuneen seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2013 on 1.5. Päätöspöytäkirjasta poimittua:

"1.1.2013 aloittavan Lohjan seurakunnan talouden tulee olla tasapainossa seurakuntatoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee kirkollisveroaste määrittää sellaiselle tasolle, että verotulot riittävät tulevien investointien rahoittamiseen sekä perustoimintojen ylläpitämiseen. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin tarvitaan 0,3 prosenttiyksikön korotusta nykyiseen veroasteeseen. Kuluvan vuoden kirkollisveroasteeksi vahvistettu 1,2 prosenttia  on pysynyt muuttumattomana vuodesta 1993 lähtien. Se on yhdenneksitoista alhaisin koko evankelisluterilaisen kirkon piirissä. Liittyvistä seurakunnista Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1.75 ja Karjalohjan seurakunnan 1.9."

Kirkkovaltuuston esityslistat ja kokouspöytäkirjat.

Lohjalle muodostetaan uusi, laaja seurakunta 1.1.2013 alkaen

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin aloite läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi ja laajan, uuden Lohjan seurakunnan perustamiseksi hyväksyttiin täysistunnossa 22.8. 2012. Lohjan seurakuntayhtymä lakkaa 31.12.2012. Lisätietoa päätöspöytäkirjasta. Päätösesityksenä oli tuomiokapitulin esityksen hylkääminen. Lue lisää evl.fi -sivuilta. KH:n kokouksten esityslistat avat nähtävissä sakasti.evl.fi -sivustolla Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjat ja esityslistat.

Laajentuneen Lohjan seurakunnan alue on 1.1.2013 lukien tuolloin voimassa olevien kuntajakopäätösten mukainen Lohjan kaupunki. Muutos tulee vaikuttamaan henkilöstöön seuraavasti: Tuomiokapitulin esittämät toimenpiteet.

Järjestelyvaihe käynnistyi 20.9.

Valmistelutyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.9. Työryhmän muodostavat yhdistyvien seurakuntien krikkoherrat, Lohjan seurakuntayhtymän hallintojohtaja, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän talouspäälliköt sekä yksi luottamushenkilö jokaisesta seurakunnasta, Työryhmä keskustelee, pyytää ja antaa lausuntoja sekä valmistelee asioita Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätettäviksi.

Laajentuvan seurakunnan uusi kirkkovaltuusto aloittaa toimintansa, kun rakennevatmuutos toteutuu. Seurakunnan toimielinten on oltava hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti yhteistyössä lakkaavien seurakuntien toiminelinen kanssa valmistellessaan asioita, jotka koskevat laajentunutta seurakuntaa ja sen toiminnan suunnittelua.

Kirkkohallituksen täysistunto 22.8. 

päätös: Lohjalle muodostetaan uusi, laaja seurakunta

Kirkkohallitukselle tehty päätösehdotus hylättiin ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin aloite läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi ja laajan, uuden Lohjan seurakunnan perustamiseksi hyväksyttiin Kirkkohallituksen täysistunnossa 22.8. 2012.

22.8. Päätösehdotus Kirkkohallitukselle:

"Hylätään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tekemä aloite läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013 alkaen."

Perustelut: Kaikki seurakunnat paitsi Lohjan seurakunta, joita esitetään lakkautettavaksi, vastustavat yksimielisesti aloitetta. KH toteaa, että lakkautettavien seurakuntien kannat ovat niin vahvoja, että edellytyksiä nykyisten seurakuntien toimimisesta yhtenä seurakuntana ei voida pitää hyvinä. Tuomiokapitulin esittelystä ei saa sellaista kuvaa, että seurakuntien kanssa olisi neuvoteltu tai tehty toimintasuunnitelmia yhdessä toimimiseksi. Lisätietoa täältä.

8.8. Espoon hiippakunnan tuomikapituli pysyi päätösehdotuksessaan

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 8.8.2012 tehdä Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallitukselle uudistetun aloitteen yhden seurakunnan muodostamiseksi läntiselle Uudellemaalle 1.1.2013 lukien siten, että nykyiset Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat liitetään Lohjan seurakuntaan.

Aloitteen mukaan laajentuneen Lohjan seurakunnan alue tulee kattamaan 1.1.2013 alkaen voimassa olevien kuntajakopäätösten mukaisen Lohjan kaupungin alueen. Samalla tuomiokapituli esittää nykyisten Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien lakkauttamista. 

8.6. Kirkkohallitus palautti esityksen Tuomiokapituliin uudelleen valmisteltavaksi

Kirkkohallitus (KH) palautti 8.6. pitämässään kokouksessa esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Tuomiokapituli pyysi uudet lausunnot 14.6. pitämässään istunnossaan. Toisen kierroksen lausunnot on pyydetty ja lähetetty seurakunnista 6.8. mennessä.

24.5. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin aloite: Viisi seurakuntaa yhdeksi

25.5.2012 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto Kirkkohallitukseen: Laajentuneen Lohjan seurakunnan alue on 1.1.2013 lukien tuolloin voimassa olevien kuntajakopäätösten mukainen Lohjan kaupunki. 

Tuomikapituli on päättynyt esittää Kirkkohallitukselle, että nykyiset Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymät lakkautetaan 31.12.2012, ja että nykyiset Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat itsenäisinä seurakuntina lakkaavat ja ne liitetään Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen.

Tuomiokapitulin esittämät toimenpiteet.

 

 

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja