Kirkkohallitus: Yhteisöveron jako-osuuden tulisi kattaa kirkolle lailla annettujen tehtävien kulut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Kirkkohallitus: Yhteisöveron jako-osuuden tulisi kattaa kirkolle lailla annettujen tehtävien kulut

Kirkon tiedotuskeskus 31.10.2013:

Kirkkohallitus on antanut valtiovaranministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä, joka koskee veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia vuosina 2014–2016. Kirkkohallitus pitää esitystä perusteltuna siltä osin, kun tavoitteena on kompensoida kirkolle verotuksiin tehtävistä muutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset.

Kirkkohallitus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ehdotetuilla jako-osuuksilla ei esityksessä olevien laskelmien mukaan kateta seurakunnille säädettyjen yhteiskunnallisten tehtävien nettomenoja.

Seurakunnille annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausmaiden ylläpito sekä vanhoihin kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen ylläpito ja tietojen luovutukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi seurakunnat ylläpitävät merkittävää kansallista kulttuuriperintöä. Vuonna 2012 tehtävistä aiheutuneet nettomenot olivat 139 miljoonaa euroa verrattuna kirkon saamaan 96 miljoonan euron yhteisöveron jako-osuuteen. Pelkästään hautaustoimen kulut olivat 113 miljoonaa euroa.

Hallituksen esityksessä olevien laskelmien mukaan ehdotettujen laskennallisten jako-osuuksien tuotto kattaisi arvioidut hautaustoimen nettomenot vain vuonna 2015. Tuotto ei riittäisi kirkonkirjojen ylläpitoon tai rakennusten suojeluun.

Hallituksen esitys jako-osuudeksi olisi 2,8 prosenttia vuonna 2014, 2,7 prosenttia vuonna 2015 ja 2,21 prosenttia vuonna 2016. Kirkkohallituksen ehdotus vuodeksi 2014 on 3,7 prosenttia, 3,39 prosenttia vuodeksi 2015 ja 3,26 prosenttia vuodeksi 2016.

Kirkkohallituksen koko lausunto on uutisen liitteenä: evl.fi/uutiset > Kirkkohallitus: Yhteisöveron jako-osuuden tulisi kattaa kirkolle lailla annettujen tehtävien kulut

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja