Tuomiokapitulin esittämät toimenpiteet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Tuomiokapitulin esittämät toimenpiteet

Laajentuneen Lohjan seurakunnan alue on 1.1.2013 lukien tuolloin voimassa olevien kuntajakopäätösten mukainen Lohjan kaupunki. Nykyiset Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymät lakkautetaan 31.12.2012. Nykyiset Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat itsenäisinä seurakuntina lakkaavat ja ne liitetään Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen.

Muutos tulee vaikuttamaan henkilöstöön seuraavasti: Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien kirkkoherran ja kanttoreiden virat lakkaavat 31.12.2012.

Vakinaiset viranhaltijat siirretään Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 perustettaviin kappalaisen ja vastaaviin kanttorin virkoihin entisin palkkaeduin.

Samoin Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien sekä nykyisten Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien palveluksessa olevat viranhaltijat ja pysyväisluonteisissa työsopimussuhteessa olevat työntekijät heille soveltuviin Lohjan seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin 1.1.2013 alkaen. Lohjan seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit KL 8:5 §:n mukaisesti.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtämisen yksityiskohdista ja muista järjestelyistä päättävät Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto.

Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien sekä Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien omaisuus siirtyy 1.1.2013 lukien Lohjan seurakunnalle, joka samasta ajankohdasta lukien vastaa mainittujen seurakuntien ja seurakuntayhtymien veloista ja muista velvoitteista. Järjestelyvaihe käynnistyy kirkkohallituksen 8.6. päätöksen jälkeen.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja