Skriftskolan program 2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Skriftskolan program 2017

 

Välkommen till Lojo församlings skriftskola 2017. Skriftskolan pågår i ett halvt år, vi kommer att ha lektioner och uppgifter utöver lägret.

Dessa datum är obligatoriska för alla, ifall du inte kan delta på grund av sjukdom eller dylikt kontakta Raimo eller Mari i god tid. Du får en ersättande uppgift/kyrkogång.

 

 • 13.11.2016 kl. 13.00 Högmässa i Virkby kyrka, första samling
 • 4.2 och 5.2.2017 Lektioner lö 4.2 kl. 13-16, samt högmässa 5.2 kl. 13.00 i Virkby kyrka.
 • 19.4. 2017kl. 16-17.30 bekantning i församlingens lokaler. Vi startar i Lindkulla, Karstunraitti 4, 08100 Lojo och i slutar i Pastorskansliet, Larsgatan 40, 08100 Lojo.
 • 24.5.2017 kl. 18.00 föräldraträff i Lindkulla, Karstunraitti 4, 08100 Lojo.
 • 26.6-2.7.2017 Läger i Saarikko
 • 7.7.2017 kl. 16.00-18.00 Konfirmationsövning + foto i Lojo kyrka
 • 9.7.2017 kl. 14.00 Konfirmation i Lojo kyrka

  (Ändringar och tillägg är möjliga men ni meddelas per brev om dem.)

  Att bekanta sig till församlingens vardag – Konfirmandens kyrkogångbok

  I skriftskolan får du bekanta dig till församlingens vardag. Idén med kyrkogångboken är att hjälpa dig med detta. Före lägret skall du delta i 7 evenemang dit ingår 2 gemensamma gudstjänster 13.11.2016 och 5.2.2017. Från kyrkogångar som skolan ordnar, julkyrka mm. ges inte en underskrift, detta gäller hela Lojo församling.
  Utav de 5 kvarstående besök skall minst 2 vara gudstjänster (söndagsgudstjänst, annan gudstjänst, dop, vigsel, jordfästning). Som ett annat församlingsbesök räknas alla samlingar församlingen arrangerar, som t.ex. ungdomskvällar torsdag 18.00 i Virkby kyrka. Dessa behöver inte hållas i Lojo utan andra församlingar passar också, även finskspråkiga. När du besöker någon samling, får du fylla i dina upptäckter i häftet. Från sida 10 finns det som du skall fylla när du besöker en sådan samling. Du skall skriva ner dina tankar efter varje evenemang du deltar i. Så ha pennan med dig.
  Du skall be samlingens arrangör (präst, ungdomsarbetsledare, etc.) bekräfta din närvaro i samlingen genom sin underskrift.
  Kyrkogångboken samlas in på lägret då alla besök skall vara gjorda.

  Lojo församlings gudstjänster och verksamhet annonseras veckovis i Kyrkpressen, Länsi-Uusimaa och hemsidan http://www.lohjanseurakunta.fi -> svensk verksamhet samt periodprogrambladet ’Hösten 2016’ och ’Våren och Sommaren 2017’. Du hittar oss också på Facebook: Lojo församling

   

  Raimo Kuismanen                                      Mari Nurmi

  Skriftskolpräst                                             Ungdomsarbetsledare

  mobil 044 3284357                                      mobil 044 3284273.
  E-post: **@****@**               E-post: **@**

   

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja