Itsenäisyyspäivä ja lähimmäisyyden vaatimus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Itsenäisyyspäivä ja lähimmäisyyden vaatimus

julkaistu 6.12.2013 (Länsi-Uusimaa)

Itsenäisyyspäivä ja lähimmäisyyden vaatimus

Tänään katseemme kääntyvät seuraamaan Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa Tampereella. Itsenäisyyspäivänä kiitämme sukupolvien työstä. Maamme itsenäisyys on suuri lahja kansallemme, jonka arvo korostuu levottomassa, lukemattomien kodittomien ja vailla omaa isänmaata olevien maailmassa. Itsenäisyys, jonka myötä Suomen kansa on saanut kunniaa ja arvostusta, on lainaa. Monet ponnistelut, taistelut ja kärsimykset vain korostavat lahjan merkitystä. Tästä meitä muistuttaa Vanhan testamentin teksti: ”Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta Herraa, Jumalaanne. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään,… Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden.” (5. Moos. 8)

Tätä maata on rakennettu toista tukien ja auttaen. Lähimmäisen hädän, puutteen ja kärsimyksen vähentämiseksi on edelleen tehtävä työtä ja nähtävä vaivaa. Itsenäisyyspäivä ohjaa juhlan ja kiitoksen lisäksi meitä etsimään lähimmäisemme parasta.

Kultaisessa säännössä on Jeesuksen tiivistämänä keskinäisen yhteyden ja elämän oma laki – vastavuoroisuus. ”Mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Osaan odottaa rakkautta, hyväksyntää, oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta ja hyväksyntää. Aivan kuten lähimmäisenikin. Omat odotuksemme tunnustamalla ja tunnistamalla, asetamme itsellemme ohjeen kohdata lähimmäinen. Kultaisen säännön viisaus on siinä, että se vaatii meitä asettumaan toisen ihmisen asemaan. Ihminen ei ole luonteeltaan yksin toimeentuleva itseriittoinen yksikkö, vaan hän on sidoksissa ja suhteessa kanssaihmisiinsä.

Kultainen sääntö ohjaa myös Jumalan toimintaa. Hänen työnsä on jatkuvaa luomista. Hän on kaiken ylläpitäjä. Hänen kädestään ja siunauksestaan saamme elämän ja kaiken mitä meillä on. Jeesus seurasi toiminnassaan kultaista sääntöä. Hän luopui omasta vallastaan, omista eduistaan, omasta oikeudestaan pelastaakseen tämän maailman. Tässä on Isän sydämen syke ja puhe. Hän asettui meidän rinnallemme. Siinä on esimerkki meille toimia kansakuntamme ja sekä lähellä että kaukana elävien lähimmäistemme hyväksi. Näin kerromme teoillamme arvostavamme lahjaamme, kotimaatamme ja lähimmäistämme.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja