Avoimet työpaikat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Avoimet työpaikat

Lohjan seurakunnassa on tällä hetkellä haettavana kiinteistöpäällikön virka ja lastenohjaajan toimi ruotsinkieliseen työhön.

Kiinteistöpäällikkö

Lohjan seurakunnassa on haettavana

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA

Lohjan seurakunnalla on omistuksessaan ja huolehdittavanaan suuri määrä erilaisia kiinteistöjä ja rakennuksia, joista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Tulevina vuosina painopiste on erityisesti korjausrakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää seurakunnan kiinteistöpalvelujen kokonaisuutta. Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakunnan rakennushankkeiden teknisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta sekä toimii kiinteistöpalveluiden henkilökunnan esimiehenä. Tehtävään kuuluu myös oman toimialan asioiden valmistelu ja esittely kirkkoneuvostolle.

Viran hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa ammatillista tutkintoa sekä riittävää rakennusalan tuntemusta. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 (peruspalkka 3 741-4 302 €/kk työkokemuksesta riippuen).

Työ alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään 4.6.2018. Rekrytointiin sisältyy henkilöarviointi, joka suoritetaan 6.-8.6.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Tarja Virtanen, p. 044 720 2371, **@** ja Personnel Groupin konsultti Kari Sorvari, p.0500 462 550.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 1.6.2018 klo 15 mennessä.

Täytä hakulomake tästä...

 

Barnledare / Lastenohjaaja

 

Lojo församling lediganslår

BEFATTNING SOM BARNLEDARE

 

Barnledares uppgifter och arbetets tyngdpunkt omfattar svenskspråkiga verksamhetens dag- och familjeklubbars ledning, barnläger, utflykter och deltagandet i nätverkssamarbetet.

Behörighetskrav för tjänsten är av kyrkan godkänt examen i barn- och familjearbetet eller liknande. Barnledaren ska ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska i tal och skrift.

Befattningen hör till kravnivå 402 (grundlön 1963 – 2257 €/mån.). Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tillträdet i befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Befattningen börjar den 1.8.2018. På befattningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

Mer information ger kaplan Raimo Kuismanen 044 3284 357 **@**

Tjänsten ansöks med hjälp av en elektronisk sökningsblankett via tjänsten KirkkoHR senast 18.5.2018 kl 15. Anställningsintervju den 22.5.2018 kl 18.

Fyll i ansökan här...

-------

Lohjan seurakunnan ruotsinkielisessä työssä on haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI

 

Lastenohjaajan tehtävä painottuu ruotsinkielisen työn päivä- ja perhekerhotoiminnan ohjaamiseen. Tehtävään kuuluvat myös lastenleirit ja retket sekä osallistuminen verkostoyhteistyöhön.

Tehtävän pätevyysvaatimuksena on kirkon lapsi- ja perhetyön tutkinto tai vastaava perusammattitutkinto. Tehtävässä edellytetään erinomaista ruotsin kielen ja tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 402 (peruspalkka 1963 – 2257 €/kk työkokemuksesta riippuen). Toimeen valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 1.8.2018 lukien. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Lisätietoja antaa kappalainen Raimo Kuismanen 044 32 84357 **@**.

 

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 18.5.2018 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään 22.5.2018 klo 18.

 

 

 

Hautaustoimen kesätyöpaikat 2018

Lohjan seurakunnan hautausmailla työskentelee vuosittain 50-60 kausi- ja kesätyöntekijää. Työsuhteiden pituudet vaihtelevat 1-6 kk välillä. Lue lisää

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja