Avoimet työpaikat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Avoimet työpaikat

SEURAKUNTAPASTORI

Lohjan seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Viran tehtävät painottuvat aikuistyöhön ja siihen liittyvään vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi seurakuntapastori osallistuu muiden seurakunnan pappien tavoin jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, rippikoulutyön ja yleisen seurakuntatyön tehtäviin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyötaitoja sekä halua työskennellä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Virkaan valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taito. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti (peruspalkka 3058,40 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta

Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 19.10.2018 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään maanantaina 29.10.2018 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta.

Lisätietoja antavat johtava kappalainen Raimo Kuismanen, p.044 328 4357, **@** ja kirkkoherra Juhani Korte, p. 040 753 5202, **@**.

Täytä hakemus tästä.

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA

Lohjan seurakunnassa on haettavana

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA

Oletko kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilainen, pedagoginen osaaja ja hyvä organisoija? Etsimme Lohjan seurakuntaan virkeää ja tiimihenkistä varhaiskasvatuksen ohjaajaa lasten ja perheiden parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Viran tehtäväalue sijoittuu päiväkerho- ja pyhäkoulutyön organisoimiseen ja kehittämiseen, sekä päivähoitoyhteyksien koordinointiin. Tehtävänkuvaan sisältyy tarvittaessa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaistaminen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Arvostamme valmentavaa, aidosti innostavaa ja rohkeasti kehittävää työotetta sekä halua kehittyä osana tiimiä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi joustavuutta ja erinomaisia yhteistyötaitoja. Kokemus tapahtumien ja ryhmien organisoinnista, sekä vankat tietotekniset valmiudet katsotaan hakijan eduksi.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (tehtäväkohtainen peruspalkka 2363,13 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa 1.1.2019 lukien. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta pe 19.10.2018 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään ti 23.10.2018 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta.
Lisätietoja tehtävästä antaa johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Riina Nissinen, p. 0443284307, **@**.

Täytä hakemus tästä.

UNGDOMSARBETSLEDARE

Lojo församling söker

UNGDOMSARBETSLEDARE

Lojo församling söker en ungdomsarbetsledare för ett fast tjänsteförhållande. Tjänsten kan sökas också av teologie- eller ungdomsarbetsledarstuderande. Då fylls tjänsten för ett års tid.

Lojo församling är en språkö i Västra Nyland, med en livlig svenskspråkig verksamhet. Teamet i den svenskspråkiga verksamheten består av två barnledare, en präst och en ungdomsarbetsledare. Ungdomsarbetsledarens uppgifter omfattar arbetet med juniorer, ungdomar, skriftskola samt verksamhet med vuxna.

Behörighetskrav för tjänsten är av kyrkostyrelsens beslut nr 124 godkänd yrkeshögskolaexamen (socionom YH, samhällspedagog YH) eller av biskopsmötet tidigare godkänd examen. Vi uppskattar erfarenhet av kyrkligt ungdomsarbete, god samarbetsförmåga och självständigt arbetssätt. Ungdomsarbetsledaren ska ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska i tal och skrift.

Ungdomsarbetsledaretjänsten tillträds 1.1.2019, eller enligt överenskommelse. Lön enligt kravnivå 502, grundlön 2454,31 - 2822,46 e/kk. Innan tillträdet i tjänsten skall den som väljs visa ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom., samt ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare. Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. På befattningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

Mer information ger kaplan Raimo Kuismanen, 044 3284 357, raimo.kuismanen(at)evl.fi

Tjänsten ansöks med hjälp av elektriskt sökningsblankett senast 15.10.2018 kl 15. Anställningsintervju den 22.10.2018 från kl 17.30.

Fyll i ansökan här.

KANTTORIN VIRKA

Lohjan seurakunnassa on haettavana Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntiin sijoittuva ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä

KANTTORIN VIRKA

Viran pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien musiikista vastaaminen. Lisäksi tehtävään kuuluu eri ikäryhmien kuorotoiminnan johtaminen sekä alueen kirkkojen konserttitoiminta.

Etsimme joukkoomme musiikin ammattilaista, jolla on innostusta ja osaamista kehittää alueseurakuntien musiikkielämää alueen muiden musiikin alan toimijoiden ja koulujen kanssa. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvia it-taitoja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (nro 123 8.12.2015) mukainen ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä, josta maksetaan KirVESTES:n mukainen korvaus.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601 (tehtäväkohtainen peruspalkka 2670,19 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.10.2018 klo 16.00.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake KirkkoHR-palvelussa (sakasti.fi/tyopaikat).

Haastattelut ovat 19.11.2018 klo 14 alkaen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluihin kutsuttaville.

Tiedusteluihin vastaa 18.10.2018 alkaen johtava kanttori Timo Saario, **@**, p. 044 328 4315.

Täytä hakemus tästä.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja