Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tehnyt linjauksen Suvivirrestä ja uskonnollisista tilaisuuksista koulussa.
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tehnyt linjauksen Suvivirrestä ja uskonnollisista tilaisuuksista koulussa.

Kirkon tiedotuskeskus 25.04.2014

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo:

Perustuslakivaliokunta on tehnyt viisaan linjauksen uskonnollisista tilaisuuksista kouluissa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tehnyt linjauksen Suvivirrestä ja uskonnollisista tilaisuuksista koulussa.

Mietinnössä todetaan, että perustuslakivaliokunta ei näe tarvetta muuttaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta. Tällaisia juhlia ei siten esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina. Perustuslakivaliokunta katsoo, että muitakin vastaavia sinänsä uskonnollista alkuperää olevia traditioita voi sisältyä koulun perinteisiin juhliin. Perustuslakivaliokunta ei liioin pidä uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisina vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalveluksia tai muita vastaavia uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo pitää linjausta viisaana.

”Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tehnyt viisaan ja tasapainoisen linjauksen Suvivirrestä ja uskonnollisista tilaisuuksista koulussa. Perusvireenä lausunnossa on myönteinen uskonnonvapauden tulkinta eli oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa.
Linjaus merkitsee sitä, että kouluissa on edelleen mahdollista järjestää koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, joihin oppilaat voivat osallistua. Ketään ei pakoteta osallistumaan niihin ja heille, jotka eivät osallistu, koulu järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa. Perustuslaki turvaa Suomessa uskonnonharjoittamisen oikeuden sekä uskonnottomien oikeudet ja suojaa vieraan uskonnon harjoittamiselta”, toteaa Keskitalo

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja