Viestintätoimikunta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Viestintätoimikunta

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnalle viestinnäntoimikunnan 10.2.2015.

Viestintätoimikunnan kokoonpano ja tehtävät:

• Toimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimikunnassa käsiteltävä asia voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

• Toimikuntaan kuuluvat kirkkoneuvoston valitsemat jäsenet sekä virkansa puolesta toimintaa kehittävä pappi ja pyydettäessä muut viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Sihteerinä toimii työntekijä.

• Sekä toimikunnan että vastuuryhmien kokouksista pidetään muistiota, joka saatetaan kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viiden päivän kuluttua kokouksesta.

• Toimikunta voi perustaa erityisiä toiminnallisia vastuuryhmiä kantaseurakunnan alueella, alueseurakunnassa vastuuryhmät perustaa alueneuvosto.

Toimikunta

• tekee esityksen toimintasuunnitelmaan kirkkoneuvostolle toimialueensa keskeisistä tavoitteista ja painopisteestä, poikkeuksena kuluvan vuoden 2013 syksy, jolloin se tutustuu toiminta- ja taloussuunnitelmaan syksyn aikana

• esittää kirkkoneuvostolle erityiset resursointitarpeet

• esittää kirkkoneuvostolle havaintonsa toimintakertomukseen, miten tavoitteet ja painopiste saavutettiin ja johtopäätöksensä toiminnan kehittämiseksi

• voi perustaa erityisiä toiminnallisia vastuuryhmiä kantaseurakunnan alueella, alueseurakunnassa vastuuryhmät perustaa alueneuvosto

• pitää yhteyttä työalallaan toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja järjestöihin,

• antaa pyydettäessä kirkkoneuvostolle lausunto ja pyydettäessä osallistua työalansa päätoimisen vakinaisen työntekijän valintaan

• edistää työntekijöiden hyvää ammattitaitoa, hyvää asennetta työhön ja hyviä työolosuhteita perustaen suunnittelun olosuhteiden vaatimaan, tarpeelliseen koulutukseen, henkilöstösuunnitteluun ja investointitarpeeseen.

• huolehtii työalaansa koskevasta tiedottamisesta

• kehittää vapaaehtoistoimintaa ja yhteisöllisyyttä

• varmistaa toiminnan monipuolisuuden toimintaympäristön nopean muuttumisen keskellä

• huolehtii työalansa yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön sekä antaa asiantuntemustaan muiden työalojen käyttöön viestinnän alueella.

• antaa palautetta työalan toiminnan käytännön toteuttamisesta ja tukee työalan henkilökuntaa heidän työssään.

• pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin, yhteisöihin ja järjestöihin.

• tekee strategisen esityksen kirkkoneuvostolle viestinnän henkilöstöresursseista, Lohkare-lehden ilmestymisestä sekä muusta näkyvyydestä että kuuluvuudesta paikallisessa mediassa

• suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja