Totuuden Henki
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Totuuden Henki

(Länsi-Uusimaa 6.9.2014)

Olen parin kuluneen viikon aikana laulanut eri yhteyksissä virttä: ”Totuuden Henki, johda sinä meitä…” ( Virsi 484). Minulle jo koulusta tutussa virressä rukoillaan johdatusta päätöksiin ja tehtäviin, kaikenlaisiin toimiin toimintakauden alkaessa.

Tänä syksynä virsi sanoittaa omaa sisäistä maailmaani. Mikä ohjaa ja johtaa ajatteluani ja sitä kautta puhettani ja toimintaani? Olen seurannut omaa puhettani ja sanavalintojani. On pysäyttävää huomata millaisia sanoja käyttää ja miten erityisesti toisille ihmisille puhuu ja mistä asioista. Mitä puheellani ja sen perusteena olevilla ajatuksilla haluan saavuttaa tai saada aikaan? Lannistaa vai kannustaa? Rakentaa vai rapauttaa? Itselleni merkittävin oivallus on ollut, että toista lannistavalla tai lähimmäisen pyrkimyksiä rapauttavalla puheella en vain aiheuta huonoa mieltä hänelle, vaan kärsin siitä myös itse. Se miten asennoidun lähimmäisiini, elämään ja sen kysymyksiin vaikuttaa ajattelutapaani ja sitä kautta myös puheeseeni. Lähimmäiset ovat siksi omalle toiminnalleni ja puheelleni peili silloin, kun pysähdyn kysymään sitä, mitä olen saanut aikaan. Jeesus sanoo:  ”Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. … Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.”, sanoo Jeesus.” (Matt. 12: 33-37)

Painavia ja oikeaan osuvia sanoja. Oman asennoitumisen ja toiminnan muuttaminen on haastavaa ja usein kovin vaikeaa. Jokin minussa pitäisi kiinni vanhassa toimintamallissa. Mutta sitten kun rohkaistun muuttamaan omaa toimintaani, ja sitä ennen ajatteluani, tulen varmasti huomaamaan miten suhteeni lähimmäisiini muuttuu. Oman toiminnan ja sen motiivien tarkastelu edellyttää totuudellisuutta ja rehellisyyttä.

Raamatun puhe totuuden Hengestä on puhetta Jumalasta, yhdestä hänen persoonastaan, Pyhästä Hengestä. Henki, joka kirjoitetaan isolla H:lla, niin se on enemmän kuin inhimillinen totuus ja oikeudenmukaisuus. Totuuden ja rehellisyyden periaatteesta voidaan sanoa ”se”, mutta totuuden Hengestä sanotaan ”hän”. Kun rukoilen totuuden Henkeä johtamaan puheitani, toimintaani ja ajatuksiani, niin silloin ei ole kyseessä vain Henki, joka vain vaatii ja edellyttää meiltä näitä. Nimittäin totuutta ja oikeutta. Totuuden Hengen syvin olemus on siinä, että Hän on puolustaja. Jumalan syvimpään olemukseen kuuluu, että hän on armollinen. Kun tulen Jumalan kasvojen eteen, tulen samalla totuuden Hengen eteen.

Mika Nurmi

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja