Piispainkokous näyttää vihreää valoa laajennetulle diakoniviralle
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Piispainkokous näyttää vihreää valoa laajennetulle diakoniviralle

Tiedote. Julkaistu: 14.04.2015 klo 16:13
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Luterilaisen kirkon piispainkokous antoi kirkolliskokoukselle lausunnon diakoniviran uudistamisesta. Lausunto perustuu kirkkohallituksen täysistunnon tammikuussa aiheesta antamaan esitykseen. Yksi keskeinen kysymys uudistuksessa on, keitä diakonivirkaan vihitään.

Piispainkokouksen lausunnon mukaan vihkimysviran kehittämisessä edetään asteittain. Uudistus alkaisi siten, että diakonivirkaan voidaan vihkiä diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, lapsityönohjaajat sekä lähetyssihteerit.

Lausunnossa toivotaan, että piispa ja tuomiokapituli voisivat esittää kutsun diakonisiin tehtäviin myös yhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen palveluksessa oleville.

Piispainkokous toteaa lausunnossaan, että uudistus tulee toteuttaa niin, että virkaan vihkimisen kaava säilyisi ennallaan.

Kirkkohallituksen täysistunto antoi tammikuussa kirkolliskokoukselle esityksen uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämisestä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Samalla täysistunto pyysi piispainkokousta antamaan lausuntonsa kirkolliskokoukselle. Aiheena kirkon diakonian vihkimysviran perustaminen on ollut vireillä kirkon keskushallinnossa jo vuosikymmeniä.

Kirkolliskokous käsittelee uutta diakonivirkaa kevään istunnossaan.

Piispainkokous antoi lausuntonsa virsikirjan lisävihkosta

Virsikirjan lisävihkon tarkoitus on laajentaa vuonna 1986 käyttöön otettua virsikirjaa. Suomenkielinen lisävihko sisältää 80 virttä, ruotsinkielinen 150.

Piispainkokous pitää suomenkielistä ja ruotsinkielistä lisävihkoa monipuolisina ja toimivina kokonaisuuksina. Lisävihkossa on mukana jo ennestään tuttuja lauluja, kuten ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie”, ”Kahden maan kansalainen” sekä ”Maksettu on velkani mun”.

”Virsikirjan lisävihko tulee rikastuttamaan seurakuntien jumalanpalveluselämää ja yhteislaulua hyväksymisensä jälkeen. Vielä ei ole tarkoitus käynnistää uuden virsikirjan valmistelua, mutta piispainkokous näkee virsikirjan lisävihkon välivaiheena ennen seuraavaa virsikirjauudistusta”, piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala toteaa.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi ehdotuksen virsikirjan lisävihkosta 11.11.2014. Virsikirjan lisävihko tulee toukokuun kirkolliskokouksen lähetekeskusteluun. Tavoitteena on, että lisävihko tulee seurakuntien käyttöön ensimmäisenä adventtina 2016.

Piispainkokouksen lausunnot: http://sakasti.evl.fi/piispainkokous

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja