Ystäväpiiri-koulutus käynnistyy Lohjalla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Ystäväpiiri-koulutus käynnistyy Lohjalla

Vanhustyön keskusliitto, tiedote 11.8.2015:

Lohjan Apuomenassa 26.8.2015 käynnistyvän Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutukseen kuuluu viisi lähiopetuspäivää sekä kokeneen mentorin tuki Ystäväpiiri-ryhmän ohjaamiseen. Koulutuksen osallistumismaksu on sata euroa. Vapaaehtoistyöntekijälle koulutus on maksuton. Koulutuspäivät ovat 26. - 27.8., 9.9., 28.10. ja 3.12.2015

Koulutukseen hakeutumisesta löydät tietoa internetsivuston http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/ystavapiiri_toiminta/  kautta tai soittamalla Ystäväpiiri-toiminnan Etelä-Suomen alueohjaaja Tarja Ylimaalle, 050 402 2528. Koulutusryhmään tullut kaksi peruutuspaikkaa, joten toimithan nopeasti!

Ystäväpiiri-toiminta lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja lisää hyvinvointia: Kun arki tuntuu tyhjältä ja yksinäiseltä

Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton kehittämää iäkkäille ihmisille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Toimintaan on osallistunut useita tuhansia iäkkäitä ihmisiä ympäri Suomea. Ryhmistä saadun palautteen perusteella yli 90 % osallistujista kokee yksinäisyyden tunteen lievittyneen ryhmätoiminnan aikana. Ryhmäläiset ovat kiitelleet erityisesti vertaistukea ja kokemusten jakamista samassa elämäntilanteessa olevien osallistujien kanssa. Mukava yhdessä tekeminen, hyvä yhteishenki ja huumori ovat olleet tärkeitä syitä sille, että 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille.

Ystäväpiiri-toimintaa tarvitaan. Tutkimusten mukaan runsas kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Yksinäisyyden tunne yleistyy iän myötä. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä. Se heikentää myös muistitoimintoja ja voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Tätä kautta yksinäisyys lisää myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

"Vähemmän lääkkeitä – enemmän elämäniloa ja toimintaa"

Raha-automaattiyhdistyksen tukema Ystäväpiiri-toiminta on pehmeää kuntoutusta, josta on saatu kovia tuloksia. Ystäväpiiri-ryhmät ovat lievittäneet iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä sekä lisänneet hyvinvointia ja elämänlaatua. Yhteiskunnallisestikin ryhmiin osallistuminen on merkittävää, sillä se vähentää muun muassa terveyspalveluiden käyttöä, sanoo vanhempi suunnittelija Anu Jansson Vanhustyön keskusliitosta.

Yksinäisyydestä kärsimisen tunnistaminen on ongelmallista, sillä yksinäisyyden kokemusta yleensä hävetään. Monilla ryhmään lähtemiseen on jonkinlainen kynnys, mutta sen ylittäminen kannattaa, todetaan ryhmätoiminnasta saadussa palautteessa. Ryhmistä on löytynyt todellisia ystävyyssuhteita, sillä Ystäväpiiri-ryhmiin osallistuneista noin 60 % jatkaa omatoimista yhteydenpitoa tai tapaamisia muiden ryhmäläisten kanssa ohjauksen päätyttyä.

Koulutuksen järjestäjä:

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry

Malmin kauppatie 26

00700 Helsinki

www.vtkl.fi

Arjen helpotus -koulutusta Sammatissa

Lähde mukaan helpottamaan lähimmäisen arkea! Tiistaina 1.9.2015 järjestetään Sammatin seurakuntatalossa kello 18 Arjen helpotus-koulutus. Mitä kaikkea kuuluukaan vapaaehtoisuuteen?
Tule miettimään yhdessä miten kehittää Karjalohjan ja Sammatin alueilla vapaaehtoistoimintaa. Mukana diakoni Emilia Alander. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen. Olet sydämellisesti tervetullut! Järjestäjänä Sammatin alueseurakunta.

 

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja