Lähetyksen nimikkokohteet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Lähetyksen nimikkokohteet

Nummen alueen lähetystyötä hoitaa diakonityöntekijä yhdessä lähetyksen vastuuryhmän ja aluekappalaisen kanssa.

Alueseurakunta tukee vuoden 2018 alusta Namibian Windhoekissa Suomen Lähetysseuran hanketta Oppilaitostyön vahvistaminen. Oppilaitostyön kautta lisätään opiskelijoiden raamatun tuntemusta ja heidän ymmärrystään sen soveltamisesta sosiaalisen elämän ja nykyhaasteiden kontekstiin. Opiskelijoiden uskonelämä vahvistuu ja se ilmenee heidän elämässään ja kyvyssään jakaa uskoaan. Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet seurustelukumppaneiden, opiskelijatovereiden ja perheiden välillä paranevat. He ovat sitoutuneita myös itse opiskelijatyöhön ja kantavat siitä vastuuta. Nummella tavoitteena on innostaa nuoria lähetystyöhön virittämällä yhteyksiä nummilaisten ja hankkeen piirissä olevien nuorten välille.

Edellinen stipendiaatti pastori Eliakim Shaanika on saanut teologian tohtorin opinnot päätökseen. Väitöskirjan aihe on kirkon rooli sovinnon rakentajana.

Suomen Lähetysseuran kautta tuetaan myös Inkerin kirkon työtä Venäjällä. Lisäksi avustetaan vapaamuotoisemmin Hosianna-seurakunnan päiväkotia Namibiassa.

Lähetyksellä on omat kirkkopyhänsä (mm. ’paimenten kirkko’ kesällä ja loppiaisen kyläkirkko). Lähetystyö on läpäisyperiaatteena läsnä eri työmuodoissa.

Namibian ev.lut. kirkon (ELCIN) läntinen hiippakunta ja Espoon hiippakunta  ovat toistensa ystävyyshiippakuntia.

Lisää tietoa antaa diakoni Tanja Mäkelä p. 040 7799363.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja