Kirkolliskokous päättää kautensa virsien ja avioliittolain parissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Kirkolliskokous päättää kautensa virsien ja avioliittolain parissa

Tiedote. Julkaistu: 27.10.2015 klo 13:19
Kirkon tiedotuskeskus

Suomen evankelis-luterilainen kirkolliskokous kokoontuu syysistuntoonsa Turun kristilliselle opistolle 3.-6.11. Kirkolliskokouksen asialistalla ovat mm. virsikirjan lisävihkot sekä avioliittolain muutosten seuraukset kirkolle.

Istuntokausi on nykyisen kirkolliskokouksen viimeinen. Ehdokasasettelu kirkolliskokousvaaleihin on parhaillaan käynnissä. Uudet edustajat valitaan helmikuussa 2016.

Virsikirjaan lisälehtiä

Kirkolliskokouksen odotetaan hyväksyvän suomen- ja ruotsinkielisen virsikirjan lisävihkot. Uusissa virsissä on painotettu kiitollisuutta ja iloa sekä nykyihmisen elämäntodellisuutta. Myös monikulttuurisuus on huomioitu: virsiehdotusten sanoituksissa on käytetty yhteensä 26 kieltä.

Varsinaista virsikirjaa täydentävät lisävihkot otetaan käyttöön seurakunnissa adventtina 2016.

Avioliittolaki muuttuu – miten kirkko reagoi?

Päätettäväksi on tulossa myös edustaja-aloite, jossa toivotaan kirkon valmistautumista avioliittolain uudistukseen. Aloite ei ota kantaa kirkon avioliittokäsitykseen tai sen mahdolliseen muuttamiseen, vaan esittää keskusteluprosessin käynnistämistä.

”Kirkko tarvitsee asiantuntevaa ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua uuden avioliittolain seurauksista kirkon toiminnalle. Kirkolliskokouksen on syytä pohtia, seuraako uudesta avioliittolainsäädännöstä tarve muuttaa kirkollista lainsäädäntöä”, sanoo aloitteen allekirjoittanut kirkolliskokousedustaja, Leppävaaran kirkkoherra Kalervo Salo.

”Peruskysymys on se, vihkiikö kirkko tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevia pareja. Tehtävästä ratkaisusta riippumatta kirkko haluaa osoittaa arvostustaan samaa sukupuolta olevissa parisuhteissa eläviä ihmisiä ja heidän lapsiaan kohtaan.”

Aloite lähetettiin kevään istuntokaudella yleisvaliokuntaan, jonka mietinnön odotetaan valmistuvan kirkolliskokousviikon alkupäivinä.

Kaikki kirkolliskokouksen vireillä olevat asiat Sakasti-palvelussa.

Kirkolliskokouksen kulkua voi seurata twitterissä hashtagilla #kirkolliskokous.

Uusi kirkolliskokous aloittaa keväällä

Tämä istuntokausi päättää kirkolliskokouksen nelivuotisen toimikauden. Kirkolliskokous on kirkon ylin päätöksentekoelin. Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan 9.2.2016. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

Maallikkoedustajien vaaleissa voivat asettua ehdolle 18 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. Ehdokasasettelu päättyy 16.11. Listoja kokoavat hiippakuntakohtaiset valitsijayhdistykset.

Maallikkovaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt. Papit valitsevat omat edustajansa.

Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja