Lohjalle piispantarkastus maaliskuussa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Etusivu Sivukartta Palaute Tekstikoko: Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä
Lohjan seurakunta - etusivulle

Lohjalle piispantarkastus maaliskuussa

Piispa Tapio Luoma tutustui Lohjan seurakunnan toimintaan heti virassa aloitettuaan vuonna 2012. Lohjalla hän vieraili vuonna 2013 valtakunnallisilla Hengen Uudistuksen kesäjuhlilla. Syksyllä 2013 Luoma osallisui Lohjan Asunnottomien yöhön. Hän oli Lohjan seurakuntakeskuksessa läsnä myös maaliskuussa 2014, kun Espoon hiippakunta juhli 10-vuotista taivaltaan.Piispa osallistui  myös 27.11.2016 Pyhän Laurin kirkossa järjestettyyn adventtivesperiin.

Piispan kannanottoja voi seurata facebookissa.

Asunnottomien yön tulet syttyivät 2013.

Lohjan seurakunta, tiedote 1.3.2017

Lohjan seurakunnassa toteutetaan piispantarkastus maaliskuun aikana. Piispa Tapio Luoma tulee Lohjalle 20.-26.3. Viikon aikana piispa vierailee kantaseurakunnan lisäksi kaikissa alueseurakunnissa, tapaa valtuutettuja, henkilöstöä ja seurakuntalaisia.

Piispantarkastuksen toteutustapa nousee Espoon hiippakunnan toiminta-ajatuksesta. Sen mukaan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella.

Edellisestä piispantarkastuksesta on 15 vuotta, jolloin Lohjan seurakunta kuului Helsingin hiippakuntaan. Emerituspiispa Eero Huovinen toimitti piispantarkastuksen 19.4.2002.
 
Piispantarkastus on luonteeltaan vuorovaikutusta, jossa nykytilannetta tarkastellaan ja etsitään mahdollisia uusia ratkaisumalleja muuttuvan ympäristön mukaisesti. Tarkastuksessa huomioidaan kaikki työntekijäryhmät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset. Piispantarkastuksella on kirkkolain mukaan sekä tavoitteellisen toiminnan vahvistamiseen että laillisuusvalvontaan liittyvä tehtävä.
 
Tavoitteellisen toiminnan vahvistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota strategiseen suunnitteluun ja ohjausjärjestelmiin eli toimintaympäristön arviointiin, asetettuihin tavoitteisiin sekä niiden toteutumiseen. Laillisuusvalvonta keskittyy hallinnon, talouden, omaisuuden- ja rahastojenhoidon sekä kirkonkirjojen ylläpidon ja arkistoinnin säännösten mukaisen toteutuksen tarkasteluun.

Espoon hiippakunta on Suomen luterilaisen kirkon nuorin

Hiippakunta perustettiin 1.1.2004, jolloin se erotettiin Helsingin hiippakunnasta. Muuttoliikkeen myötä Helsingin hiippakunta oli kasvanut sekä väestömäärältään ja seurakuntien työntekijämäärältään lähes kaksi kertaa suuremmaksi kuin muut hiippakunnat.

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma aloitti virassaan helmikuussa 2012, kun hiippakunnan ensimmäisenä piispana toiminut Mikko Heikka jäi eläkkeelle.

Piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa, tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa.

Espoon hiippakuntaan kuuluu 19 seurakuntaa ulottuen Hangosta Mäntsälään. Piispan kanssa yhteistyössä toimivat tuomiokapitulin istunto ja viraston henkilökunta, hiippakuntavaltuusto ja lääninrovastit.

Tuomiokapitulin virasto on 11 työntekijän hallinto- ja asiantuntijaorganisaatio. Sen tehtävänä on tukea ja kehittää kirkon toimintaedellytyksiä alueellaan. Tuomiokapituli sijaitsee Espoon tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä ”Kirkonkympissä” osoitteessa Kirkkokatu 10.

Lisätietoja www.espoonhiippakunta.fi

Hiippakunta on myös facebookissa.

 

Tapahtumia

Tervetuloa tapaamaan piispaa:

Tiistaina 21.3. Tapio Luoma vierailee Pusulassa klo 14-15 maatilavierailun merkeissä. Tule tapaamaan piispaa ja keskustelemaan maaseudun ajankohtaisista aiheista Vanha-Sippolaan, Raija ja Aarre Arrajoelle, os. Kaurisniityntie 341, kahvitarjoilu.

Torstaina 23.3. klo 18.30 Toivonmessu Pikku Laurissa, Erica Stick, Heini Nikander, Saija Saariaho, Pirjo Rajalin-Tymura & lapsikuoro Laurinsäde, gospel-kuoro ja bändi, Tapio Luoma (piispalta Herran siunaus).
 
Sunnuntaina 26.3. klo 10 piispanmessu Pyhän Laurin kirkossa, liturgi & saarna piispa Tapio Luoma, kanttorit Timo Saario, Harri Kerko, Laurin Laulajat, Collegium Musicum. Messun päätteeksi piispa lukee piispantarkastuskertomuksen kirkossa, jonka jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
 
Pusula Nummi Sammatti Karjalohja Lohja