Rippikoulu

Jos etsit tietoa Lohjan seurakunnassa vuosittain järjestettävistä rippikouluista, niihin ilmoittautumisesta sekä muista käytännön asioista, lue lisää täältä

Mikä on rippikoulu?

Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa nuoren täyttäessä 15 vuotta. Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan kysymyksiä uskosta ja elämästä. Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita, ja sen voi käydä myös aikuisena. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, jonka jälkeen konfirmoidulla on mahdollisuus toimia kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella, asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa sekä solmia kirkollinen avioliitto.

Rippikoulujen toteutuksessa on eroja, mutta lähtökohta on kaikilla sama. Rippikoulu perustuu lähetys- ja kastekäskyyn (Matt 28:18-20), jossa Jeesus sanoo: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Varhaisen kirkon aikana kristityiksi kääntyneille annettiin opetusta ennen kastetta. Nykyisin useimmat kirkon jäsenistä on kastettu jo pieninä lapsina.

Rippikoulussa meille opetetaan lisää Jumalasta, Jeesuksesta, kirkosta ja uskosta. Siksi rippikoulussa saatua opetusta pitäisi kutsua nimellä kasteopetus.

Rippikoulussa pohditaan elämän tärkeitä kysymyksiä

Rippikoulua pidetään Jeesuksen käskyn vuoksi, ja rippikoulussa pohditaan elämän tärkeitä kysymyksiä. Yhden tärkeimmistä asioista kristinoppi muotoilee näin: "Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia."

Kaste on lähtökohta kristittynä elämiselle ja myös rippikoululle. Kasteessa on kasvoihisi ja rintaasi piirretty näkymätön Jumalan omistusmerkki - vesileima. Se on ristin muotoinen, ja sen tekemisen yhteydessä sanottiin: "Ota pyhä ristinmerkki kasvoihisi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen."

Ristin muotoinen vesileima on jatkuvasti voimassa oleva lupaus: sinulla on paikka Jeesuksen opetuslasten joukossa. Kastetilaisuudessa vanhempasi ja kummisi lausuivat puolestasi uskontunnustuksen.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon

Viiteentoista ikävuoteen mennessä olet oppinut jo yhtä ja toista siitä uskosta, johon sinut kasteessa liitettiin. Rippikoulu on mahdollisuutesi tarkistaa, mitä olet oppinut, ja oppia uutta.

Rippikoulun tarkoitus on auttaa sinua elämään kristittynä tässä ajassa ja maailmassa. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, jossa saat yhtyä samaan uskontunnustukseen, joka kerran luettiin kastetilaisuudessasi. Nyt vanhemmat ja kummit eivät enää tee sitä puolestasi, vaan sinä itse olet pääosassa.

Kenties saat vielä kummina lausua saman jonkun pienokaisen puolesta. Sana konfirmaatio tulee latinan sanasta confirmare ja tarkoittaa "vahvistaa". Konfirmaatio on sitä, että kastettua vahvistetaan esirukouksen ja siunauksen avulla ja rohkaistaan tunnustamaan uskoaan.
(Lähde: Virtanen-Nokelainen: Meitä varten [mukaillen])

PS. Mikäli etsit tilaa konfirmaation jälkeen pidettävälle juhlalle, suosittelemme tarkastamaan seurakunnan vuokrattavat tilat -listan!

Lisätietoa riparista täältä!

Konfirmoitavat nuoret ehtoollisella
Konfirmoitavat nuoret ehtoollisella albat päällään