Mielenterveys

Seurakunnan mielenterveystyö on ihmisen rinnalla kulkemista. Keskeistä siinä on kokonaisvaltainen kohtaaminen kaikissa elämän kysymyksissä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat keskustelut kodeissa ja vastaanotoilla, palveluiden piiriin ohjaaminen sekä asioiden selvittely ja yhdessä eteenpäin vieminen. Rinnalla kulkeminen tarkoittaa siis aktiivista tukemista ja ihmisen arvostamista.

Työssä pyritään myös vaikuttamaan arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi. Lohjalla toimii alueella mielenterveystyötä tekevistä tahoista koostuva Mielenterveysverkosto, joissa näitä asioita edistetään.

 

Kun kaipaat elämäntilanteessasi tukea tai apua, voit kääntyä luottamuksellisesti seurakunnan työntekijöiden puoleen.

Mielenterveystyön yhteyshenkilö on diakoni Krista Kallio: krista.kallio@evl.fi, p. 050 5548 835.

Omaisten ryhmä

Seurakunnassa kokoontuu kerran kuukaudessa avoin vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujien omaisille. Siihen ovat tervetulleita kaikki, joiden elämään vaikuttavat mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Omaisten ryhmiä koordinoi FinFami ry.

finfami.fi

Krito-työ

Vuosittain pyritään järjestämään kristillisen toipumistyön ryhmiä (Krito-ryhmiä), jotka ovat sielunhoidollisia vertaisryhmiä ja jakamisen paikkoja. Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista pysähtyä kohtaamaan oman elämän kipukohtia ja lähteä etsimään yhteyttä itseen ja omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Ryhmän sääntöjä ovat muun muassa ehdoton luottamuksellisuus, ajan jakaminen tasan ryhmäläisten kesken ja toisten kuunteleminen ilman neuvomista.

Lisätietoa: Toipumistyö Krito - Kansan Raamattuseura