Rippikoulun järjestyssäännöt:

Ennen rippikoulun alkua huomioitava

1. Rippikoulun käyminen edellyttää, että rippikoululainen ja hänen huoltajansa tuntevat järjestyssäännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

2. Olosuhdemuutoksista (esim. äkilliset sairaudet, lääkitys, muuttunut huoltajuus) on ilmoitettava rippikouluryhmän turvallisuusvastaavalle mahdollisimman pian ennen intensiivijakson alkamista.

Leirialue/rippikoulun aikana käytettävät tilat

1. Rippileirin/intensiivijakson alussa sovitulta yhteiseltä alueelta poistuminen on kielletty ilman turvallisuusvastaavan lupaa. Tämä pätee myös kevään rippikouluryhmän tapaamisissa.

2. Leirialue ja sen rakennukset sekä rakennukset ja paikat, joissa tapaamisissa tai muuten rippikoulun aikana ollaan ja vieraillaan, on pidettävä kunnossa ja siisteinä. Tekijä ja hänen huoltajansa ovat korvausvelvollisia leirikeskukselle tai seurakunnan tiloille aiheutetuista vahingoista.

3. Tapaturmat on ilmoitettava välittömästi rippikoulun turvallisuusvastaavalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Seurakunnalla on rippikoululaisia koskeva tapaturmavakuutus.

4. Ulkopuolisten vierailut leirin aikana tapahtuvat vain leirin turvallisuusvastaavan kanssa etukäteen sovitulla tavalla, esim. mahdollisena vierailupäivänä.

5. Retkillä, vierailuilla ja kuljetuksissa noudatetaan järjestäjän antamia ohjeita (esim. turvavöiden käyttö linja-autossa).

Yleinen turvallisuus

1. Luvaton tulenteko on sekä ulkona että sisällä kielletty.

2. Uiminen leirillä on sallittu vain uimavalvojan ollessa rannassa. Uima-ajat määritellään yhteisesti.

3. Jos uima-alue on määritelty poijunarulla, sitä ei saa ylittää.

4. Turvallisuusvastaava tarkastaa, että pelastusveneet ovat käyttövalmiudessa. Leirin aikana ne eivät saa olla lukittuina.

5. Pelastusveneitä ei saa käyttää kuin pelastustarkoitukseen. Puh. (019) 328 41 www.lohjanseurakunta.fi /lohjanseurakunta Lohjan seurakunta Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula ja Sammatti Laurinkatu 40, 08100 Lohja

6. Rippikoulun turvallisuusvastaavan on keskusteltava rippikoulun keskeytyksistä kirkkoherran kanssa. Keskeytys on mahdollinen, mikäli nuoren toiminta tahallisesti haittaa tai estää rippikoulun ohjelman kulkua; vaarantaa yleisen, toisten tai itsensä turvallisuuden; tai hän toistuvasti rikkoo tässä esitettyjä sääntöjä.

7. Rippikoulun yleisestä turvallisuudesta vastaa leirin turvallisuusvastaava yhdessä muiden ohjaajien ja isosten kanssa.

8. Rippikoulun aikana otetaan huomioon kaikissa toimissa lähimmäisen hyvinvointi ja turvallisuus. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

9. Yhteistä, toisen ja omaa omaisuutta kohdellaan hyvin. Toisen omaan ei kosketa luvatta.

Päihteet

1. Päihteiden hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen rippikoulussa on kielletty.

2. Tupakointi tai tupakkatuotteiden käyttö rippikoulussa on kielletty lukuun ottamatta lääkärin määräämää nikotiinikorvaushoitoa (resepti oltava mukana ja turvallisuusvastaavalle huoltajien toimesta esitettynä).

3. Alkoholin hallussapito/käyttö keskeyttää leirin asianosaisen kohdalla.

4. Kaikki huumaavat aineet on kielletty. Jos epäillään, että rippikoulussa jollain on huumausaineita, otetaan yhteyttä poliisin, sosiaaliviranomaisiin ja kotiin. Jos riittävän epäilyn kynnys ylittyy, rippikoulu keskeytyy asianosaisen osalta.

Vapaa-aika rippileirillä/intensiivijaksolla

1. Vapaa-aika on määritelty erikseen. Rippikoululaisten on täsmällisesti noudatettava esillä olevaa leirin päiväohjelmaa tai muutoin annettua aikataulua.

2. Omien erityisten vapaa-ajanviettovälineiden ja musiikkilaitteiden käyttäminen rippikoulussa edellyttää etukäteissopimusta rippikoulun turvallisuusvastaavan kanssa. Kuitenkin tietokoneet, kaiuttimet yms. jäävät kotiin leiri-/intensiivijakson ajaksi (tästä lisää leirikirjeessä ennen intensiivijaksoa).

3. Leirin aikana leirialueella on hiljaisuus kello 22.30 ja 7.30 välisenä aikana.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta ilmoitetaan välittömästi rippikoulun turvallisuusvastaavalle asian selvittämiseksi. Leirin turvallisuutta ja järjestystä häiritsevästä toiminnasta saattaa olla seurauksena rippikoulun keskeytyminen asianomaisen kohdalta

 

 

Rippikoulujen alkujakson tapaamiset Kantalohjalla

Aloitustapaaminen: Tämä on ryhmän ensimmäinen tapaaminen, jossa tutustutaan jo vähän ja ollaan rippikoulun ja sen käymiseen liittyvien kysymysten ympärillä. Huoltajat pyydetään mukaan aloitustapaamiseen.

Kirkkoon tutustuminen: Ryhmä tapaa Lohjan Pyhän Laurin kirkossa, tutustuu kirkkoon, saa ehtoollisopetuksen ja valmistelee saman viikon sunnuntain messua, johon on osallistuu.

Messu: Ryhmä osallistuu seurakunnan messuun. Messun päätteeksi voi mennä kirkkokahveille seurakuntatalolle.

Seurakuntaralli: Rippikoululaiset tutustuvat ryhmänsä kanssa seurakunnan työmuotoihin. Ralli alkaa Lohjan seurakuntatalolta (Sibeliuksenkatu 2, pääovelta sisään) ja päättyy Lindkullaan (Karstunraitti 4, Tennarin takana oleva seurakunnan nuorten talo). Ralli kestää noin kaksi tuntia. Mikäli rippikoululaista tullaan hakemaan rallin jälkeen, autot pyydetään jättämään lukion parkkipaikalle.

Seurakuntarallissa on tarkka aikataulu rastilta toiselle siirtymisten vuoksi. Ryhmäkohtainen aikataulu julkaistaan tammikuussa. 

Nuorten messu: Lohjan Pyhän Laurin kirkossa vietettävä messu erityisesti rippikoululaisille. Messu alkaa kumpanakin kertana klo 18.30 ja kestää noin tunnin. Rippikoululaiset istuvat kirkossa oman ryhmänsä kanssa. Oman ryhmän löytämistä varten on hyvä tulla ajoissa.

Ryhmän ilta ja leiri-info: Tässä illassa tutustutaan sekä suunnitellaan leirijaksoa. Huoltajat kutsutaan illan päätteeksi leiri-infoon. 

Ilmoita poissaoloista OMAN ryhmäsi ohjaajille! Ja sovi samalla, miten suoritat poissaolon.

Talvi ja kevät

 

Muualla rippikoulunsa käyvät: Omaan seurakuntaan tutustumisjakso

Aloitus 27.2.2022 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 29.3.2023 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 2.4.2023 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 13.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Nuortenilta torstaina maalis-huhtikuussa

 

 

Talvi leiri Heponiemi

Aloitus 8.12.2022 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 10.1.2023 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 15.1.2023 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 13.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 10.2. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 18.-25.2.

Konfirmaatioharjoitus 5.5. 17:30-19

Konfirmaatio 6.5. 13:00

 

 

Pienryhmä

Vanhempain tapaaminen Metsolan seurakuntakoti 17.1. klo 17:30-19:30

Ryhmän tapaamiset Metsolan seurakuntakodilla 18.1., 31.1., 14.2., 28.2., 21.3 

Ryhmän kirkkoon tutustuminen PLK 23.1. klo 16-18 ja messu PLK 29.1. klo 10, seurakuntaralli 14.3., nuorten messu PLK 20.4.

Konfirmaatioharjoitus 6.5. klo 13 ja konfirmaatio klo 14 Virkkalan kirkko

 

Nummi ja Pusula

Nummen ja Pusulan Leiririppikoulu 2023 (Heponiemi 1)

Ensisijaisesti Nummen ja Pusulan alueen nuorille!

Su 29.1. klo 16 Aloitusjumalanpalvelus Pusulan kirkossa. 

Ke 8.2. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo TAI Pusulan seurakuntatalo  

Ke 8.3. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo TAI Pusulan seurakuntatalo  

Su 12.3. klo 10 Nummen kirkko TAI klo 12  Pusulan kirkko. 

La 22.4. klo 10-14 Nummen seurakuntatalo TAI Pusulan seurakuntatalo. 

Su 23.4. klo 10-12 Nummen kirkossa ja hautausmaalla TAI klo 11-13 Pusulan kirkossa ja hautausmaalla 

Su 28.5.  klo 12 Iloitun leirikeskus Kesäkauden avajaiskirkko ja isosten siunaaminen. 

5.-11.6. Rippikoululeiri Heponiemen leirikeskuksessa

Konfirmaatioharjoitukset pe 16.6. klo 12 Nummi ja klo 14 Pusula

La 17.6. Konfirmaatio klo 10 Nummen kirkossa TAI klo 13 Pusulan kirkossa.

Nummen ja Pusulan Iltarippikoulu 2023 MINIMI RYHMÄKOKO 5HLÖÄ

Su 29.1. klo 16 Aloitusjumalanpalvelus Pusulan kirkossa. 

To 2.2. klo 15-17 Nummen Nuokkari

To 9.2. klo 15-17 Nummen Nuokkari

To 2.3. klo 15-17 Nummen Nuokkari

To 16.3. klo 15-17 Nummen Nuokkari

To 13.4. klo 15-17 Nummen Nuokkari

La 22.4. klo10-14 Nummen seurakuntatalo TAI Pusulan seurakuntatalo. 

Su 23.4. klo 10-12 Nummen kirkossa ja hautausmaalla TAI klo 12-14 Pusulan kirkossa ja hautausmaalla 

To  4.5. klo 15-17 Nummen Nuokkari

To 25.5. klo 15-17 Nummen Nuokkari

Su 28.5.  klo 12 Iloitun leirikeskus: Kesäkauden avajaiskirkko ja isosten siunaaminen. 

Konfirmaatioharjoitukset pe 16.6. klo 14 Nummi ja klo 15.30 Pusula

La 17.6. Konfirmaatio klo 10 Nummen kirkossa TAI klo 13 Pusulan kirkossa 

 

Skriba (Saarikko 5)

* Högmässa och kyrkokaffe 22.1. kl. 13-14:30 Lojo S:t Lars kyrka
* Samling 4.2. kl. 13-16 Virkby kyka
* Högmässa och kyrkkaffe 5.2. kl. 13-14:30 Virkby kyrka
* Kvällsmässa och kvällste 15.3. kl. 18-19 Virkby kyrka
* Bekantning i Lojo S:t Lars kyrka och församlingscentrum 17.4. kl. 16-17:30
* Föräldrasamling 22.5. kl. 18-19.30 Virkby kyrka

* Skriftskolläger 10.-17.7. Saarikko lägergård
* Konfirmationsövning 17.7. kl. 13-15 Lojo S:t Lars kyrka
* Konfirmation lö 22.7. kl. 11 Lojo S:t Lars kyrka

 

Kantalohjan kesän rippikouluryhmät

Saarikko 1

Aloitus 11.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 24.1. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 29.1. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 13.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 2.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 5.-12.6.

Konfirmaatioharjoitus 12.6. 13-15

Konfirmaatio 18.6. 13:00

 

Saarikko 2

Aloitus 12.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 25.1. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 29.1. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 13.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 3.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 12.-19.6.

Konfirmaatioharjoitus 30.6. 15-16:30

Konfirmaatio 2.7. 13:00

 

Saarikko 3

Aloitus 18.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 2.2. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 5.2. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 14.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-419:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 8.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 26.6.-3.7.

Konfirmaatioharjoitus 3.7. 13-15

Konfirmaatio 9.7. 10:00

 

Heponiemi 3

Aloitus 16.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 1.2. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 5.2. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 14.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-419:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 4.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 26.6.-3.7.

Konfirmaatioharjoitus 3.7. 15-17

Konfirmaatio 9.7. 13:00

 

Saarikko 4

Aloitus 17.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 8.2. 18:00-20 Pyhän Laurin kirkko

Messu 12.2. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 14.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-419:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 10.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 3.7.-10.7.

Konfirmaatioharjoitus 10.7. 13-15

Konfirmaatio 16.7. 10:00

 

Heponiemi 4

Aloitus 19.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 8.2. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 12.2. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 14.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 20.4. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 9.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 3.7.-10.7.

Konfirmaatioharjoitus 10.7. 15-17

Konfirmaatio 16.7. 13:00

 

Heponiemi 5

Aloitus 31.1. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 1.3. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 5.3. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 22.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 11.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 10.7.-17.7.

Konfirmaatioharjoitus 17.7. 15-17

Konfirmaatio 23.7. 13:00

 

Saarikko 6  

Aloitus 2.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 2.3. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 5.3. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 22.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 15.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 17.7.-24.7.

Konfirmaatioharjoitus 24.7. 13-15

Konfirmaatio 30.7. 10:00

 

Heponiemi 6

Aloitus 13.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 8.3. 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 12.3. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 22.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 16.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 17.7.-24.7.  

Konfirmaatioharjoitus 24.7. 15-17

Konfirmaatio 30.7. 13:00

 

Saarikko 7  

Aloitus 1.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 8.3. 18:00-20 Pyhän Laurin kirkko

Messu 12.3. 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 22.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 17.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 24.7.-31.7.

Konfirmaatioharjoitus 31.7. 13-15

Konfirmaatio 6.8. 10:00

 

Heponiemi 7

Aloitus 15.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 12.4.2023 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 16.4.2023 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 23.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 22.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 24.7.-31.7.  

Konfirmaatioharjoitus 31.7. 15-17

Konfirmaatio 6.8. 13:00

 

Saarikko 8

Aloitus 28.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 13.4.2023 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 16.4.2023 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 23.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 24.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 31.7.-7.8.

Konfirmaatioharjoitus 7.8.  13-15

Konfirmaatio 12.8. 12:00

 

Heponiemi 8 Lohja/Saksa, jolla lohjalaisille 20 paikkaa, saksansuomalaisille 10 paikkaa, opetus sekä suomeksi että saksaksi erikseen, muuten paljon yhteistä ohjelmaa

Aloitus 14.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 19.4.2023 16:00-18 Pyhän Laurin kirkko

Messu 23.4.2023 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 23.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 23.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leirijakso 31.7.-7.8.  

Konfirmaatioharjoitus17.8. 15-17

Konfirmaatio 12.8. 14:00

 

Kesä päivä

Aloitus 16.2. 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 19.4.2023 18:00-20 Pyhän Laurin kirkko

Messu 23.4.2023 10:00-12 Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 23.3. Lohjan seurakuntakeskus-Pyhän Laurin kirkko-Lindkulla

Nuorten messu 1.6. 18:30-19:30 Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 25.5. 17:00-19 Mäntynummen seurakuntatalo

intensiivijakso 31.7.-7.8.  

Konfirmaatioharjoitus 7.8. 15-17

Konfirmaatio 12.8. 10:00