Kanna kansainvälistä vastuuta

Lähetys on jokaisen kristityn tehtävä, jonka Jeesus itse on meille antanut. Lähetystyöllä tarkoitetaan evankeliumin, ilosanoman, viemistä sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei vielä ole tai joissa sitä ei enää tunneta. Lähetystyöhön liittyy myös kiinteästi lähimmäisen palveleminen, sillä niillä alueilla, joilla lähetystyötä tehdään, on usein suuri tarve poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä konkreettisilla toimilla.

Lohjan seurakunta on ottanut erityisesti tuettavakseen joitakin nimikkolähettejä, -kohteita ja -hankkeita. Tukeminen tarkoittaa hengellistä, sosiaalista ja taloudellista vierellä kulkemista. Rukoilemme lähettien ja alueiden puolesta, pidämme lähetteihin yhteyttä sekä keräämme varoja heidän työnsä tukemiseksi.

Seurakunnan oman lähetystyöntekijän eli nimikkolähetin lähettäminen maailmalle tapahtuu lähetysjärjestön kautta. Lähetystyöntekijä tekee työsopimuksen järjestön kanssa. Seurakunta puolestaan tekee järjestön kanssa sopimuksen lähetystyöntekijän tukemisesta. Yhtä lähetystyöntekijää voi olla tukemassa useampi seurakunta. Sopimus voi koskea myös jotakin tiettyä hanketta.

Lue lisää seurakunnan nimikkoläheteistä- ja kohteista.

Tue lähetystä itsellesi sopivalla tavalla

Lähetyksessä tarvitaan niin vapaaehtoisia, esirukoilijoita kuin taloudellista tukeakin. Voit osallistua esimerkiksi myyjäisiin ja keskustan lähetyspiiriin tai panna muutaman kolikon kolehtiin lähetyspyhänä, ostaa lähetystuotteita kirkon aulasta tai sytyttää kynttilän lähetyskynttelikköön. 

Halutessasi voit perustaa lähetyspiirin tai olla mukana järjestämässä lähetysaiheista tilaisuutta. Uuden ryhmän voi aina perustaa, jos siihen löytyy vetäjä ja osallistujia.

Lähetyksen työryhmä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan lähetysaiheista toimintaa. Työryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä muutaman kuukauden välein. Käytännön toiminnan lisäksi ryhmässä on mahdollista ottaa kantaa seurakunnan lähetystyötä koskeviin linjauksiin. Ryhmäläiset pitävät yhteyttä lähetysjärjestöihin, joiden kanssa Lohjan seurakunta tekee yhteistyötä. Ryhmän jäsenet osallistuvat vuosikokouksiin ja kesäjuhlille sekä tuovat viestiä järjestöjen kuulumisista. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä lähetyssihteeri Anniina Javanaiseen p. 044 328 4240, anniina.javanainen@evl.fi.

Lue lisää tavoista auttaa.

Tule mukaan ystävyysseurakuntatoimintaan

Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa: Unkarin Budapestissa Köbanyan seurakunta sekä Viron Sakussa Pyhän Tuomaan seurakunta. Lisäksi Lohjalla on rovastikunnallinen ystävyysseurakunta Toksova Inkerissä, Venäjällä.

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien ja sen jäsenten kanssa, esirukousta sekä seurakuntien taloudellista tukemista. Lähes kaikki ystävyysseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista. 

Lohjalla ystävyysseurakuntatyölle on ominaista vierailut ystävyysseurakuntien kesken: lohjalaiset käyvät Sakussa ja Köbanyassa, sakulaiset ja köbanyalaiset Lohjalla. Majoittuminen tapahtuu useimmiten kodeissa, joissa tunnelma on lämmin ja kodikas.

Ystävyysseurakuntatoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä pappi Sampo Luukkoseen p. 044 539 3939, sampo.luukkonen@evl.fi. Kutsumme myös kaikkia lohjalaisia rukoilemaan ystävyysseurakuntiemme puolesta Virossa ja Unkarissa!

Lue lisää ystävyysseurakunnistamme.

Lahjoita Kirkon Ulkomaanavun tai lähetysjärjestöjen kautta

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka toimii 13 maassa siellä, missä hätä on suurin. Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Lahjoittamalla autat ihmisiä siellä, missä hätä on suurin. Lahjoittaessasi köyhimmille perheille autat kehitysmaiden lapsia pääsemään kouluun, naisia saamaan ammatin ja kokonaisia perheitä turvaamaan toimeentulonsa. Näin saadaan aikaiseksi kestävää muutosta. Voit olla mukana katkaisemassa jopa sukupolvien ajan jatkunutta köyhyyden kierrettä ja rakentamassa oikeudenmukaisempaa maailmaa. 

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkon lähetysjärjestöjä ovat

Suomen LähetysseuraLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Suomen PipliaseuraLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Medialähetys Sanansaattajat eli SansaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lähetysyhdistys KylväjäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
KansanlähetysLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SleyLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i FinlandLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Eri maiden lippuja kalliolle aseteltuna.