Kanna kansainvälistä vastuuta

Lähetys on jokaisen kristityn tehtävä, jonka Jeesus itse on meille antanut. Lähetystyöllä tarkoitetaan evankeliumin, ilosanoman, viemistä sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei vielä ole tai sitä ei enää tunneta. Lähetystyöhön liittyy myös kiinteästi lähimmäisen palveleminen, sillä lähetystyötä tehtävillä alueilla on usein suuri tarve poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä konkreettisilla toimilla.

Lohjan seurakunta on ottanut erityisesti tuettavakseen nimikkolähettejä, -kohteita ja -hankkeita. Tukeminen tarkoittaa hengellistä, sosiaalista sekä taloudellista vierellä kulkemista. Rukoilemme heidän puolestaan, pidämme yhteyttä sekä keräämme varoja heidän työnsä tukemiseksi.

Seurakunnan oman lähetystyöntekijän eli nimikkolähetin lähettäminen maailmalle tapahtuu lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyöntekijä tekee työsopimuksen järjestön kanssa. Seurakunta puolestaan tekee järjestön kanssa sopimuksen lähetystyöntekijän tukemisesta. Moni seurakunta voi tukea samaa lähetystyöntekijää. Sopimus voi koskea myös tiettyä hanketta.

Lue lisää seurakunnan nimikkoläheteistä- ja kohteista.

Tue lähetystä sinulle sopivalla tavalla

Lähetyksessä tarvitaan niin vapaaehtoisia, esirukoilijoita kuin taloudellista tukeakin. Voit osallistua esimerkiksi myyjäisiin ja keskustan lähetyspiiriin tai laittaa muutaman kolikon kolehtiin lähetyspyhinä, ostaa lähetystuotteita kirkon aulasta tai sytyttää kynttilän lähetyskynttelikköön. 

Halutessasi voit myös perustaa lähetyspiirin tai olla mukana järjestämässä lähetysaiheista tilaisuutta. Uusia ryhmiä voi aina perustaa, jos niihin löytyy vetäjä ja osallistujia.

Lähetyksen työryhmä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan lähetysaiheista toimintaa. Työryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä muutaman kuukauden välein. Käytännön toiminnan lisäksi ryhmässä on mahdollista ottaa kantaa seurakunnan lähetystyötä koskeviin linjauksiin. Ryhmäläiset pitävät yhteyttä lähetysjärjestöihin, joiden kanssa Lohjan seurakunta tekee yhteistyötä. Ryhmän jäsenet osallistuvat vuosikokouksiin ja kesäjuhlille sekä tuovat viestiä järjestöjen kuulumisista. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä lähetyssihteeri Anniina Javanaiseen p. 044 328 4240, anniina.javanainen@evl.fi.

Lue lisää tavoista auttaa.

Tule mukaan ystävyysseurakuntatoimintaan

Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa: Unkarin Budapestissa Köbanyan seurakunta sekä Viron Sakun Pyhän Tuomaan seurakunta. Lisäksi Lohjalla on rovastikunnallinen ystävyysseurakunta Toksova Inkerissä, Venäjällä.

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin ja sen jäseniin, esirukousta heidän puolesta sekä seurakuntien taloudellista tukemista. Lähes kaikki ystävyysseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista. 

Lohjan seurakunnassa ystävyysseurakuntatyölle on ominaista vierailut toisten seurakuntien alueille. Lohjalaiset käyvät Sakussa ja Köbanyassa, sakulaiset ja köbanyalaiset Lohjalla. Majoittuminen tapahtuu useimmiten kodeissa, joissa tunnelma on lämmin ja kodikas.

Ystävyysseurakuntatoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä pappi Sampo Luukkoseen p. 044 539 3939, sampo.luukkonen@evl.fi. Kutsumme myös kaikkia lohjalaisia rukoilemaan ystävyysseurakuntiemme puolesta Virossa ja Unkarissa!

Lue lisää ystävyysseurakunnistamme.

Lahjoita Kirkon Ulkomaanavun tai lähetysjärjestöjen kautta

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka toimii 13 maassa – siellä missä hätä on suurin. Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Lahjoittamalla autat ihmisiä siellä, missä hätä on suurin. Lahjoittaessasi köyhimmille perheille autat kehitysmaiden lapsia pääsemään kouluun, naisia saamaan itselleen ammatin ja kokonaisia perheitä turvaamaan toimeentulonsa. Näin saadaan aikaiseksi kestävää muutosta. Voit olla mukana katkaisemassa jopa sukupolvien ajan jatkuneen köyhyyden kierteen ja rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa. 

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkon lähetysjärjestöjä ovat:

Suomen LähetysseuraLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Suomen PipliaseuraLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Medialähetys Sanansaattajat eli SansaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lähetysyhdistys KylväjäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
KansanlähetysLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SleyLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i FinlandLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Eri maiden lippuja kalliolle aseteltuna.