Lähetys

Lähetys on seurakunnan perustehtävä: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni..." Paikallisseurakunta toteuttaa tätä tehtävää yhdessä maamme lähetysjärjestöjen kanssa kuuluttaen sanomaa sovituksesta ja toivosta kaikille, jotka eivät tunne Kristusta, Jumalan Poikaa.

Nimikkolähetit ja sopimukset

Pusulan alueseurakunnalla on sopimukset lähetystyöstä Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa.

Suomen Lähetysseuran kautta tuetaan Inkerin kirkon työtä Venäjällä ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta maasaityötä Keniassa.

Talven ja kevään aikana kokoonnutaan lähetysseuroihin, joihin saadaan lähettien terveisiä kirjeitse. Myös henkilökohtaisia vierailuja tehdään. Talousarviomäärärahojen lisäksi lähetystyöhön kerätään varoja myyjäisillä, kolehdeilla ja käsityöpuodin toiminnalla.

Lähetystyöstä vastaa Sinikka Laurila.