Hautajaiset

Hautausjärjestelyt

Läheisen kuoltua saattaa tuntua siltä, että omat voimat eivät riitä taakan kantamiseen. Lohjan seurakuntatoimisto auttaa muun muassa hautapaikkaa koskevissa asioissa, papin varaamisessa sekä siunausajan ja -paikan varaamisessa.

Hautaustoimisto

Haluttaessa hautaukseen liittyvät järjestelyt voidaan jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Toimistot hoitavat esimerkiksi

 • asioinnin seurakunnan kanssa
 • asioinnin viranomaisten kanssa
 • arkun ja uurnan hankkimisen
 • kuolinilmoituksen välittämisen lehtiin
 • muistotilaisuuden järjestämisen
 • kukkien hankkimisen
 • hautamuistomerkin hankkimisen
 • valokuvaajan
 • kantajat

Hautauslupa

Hautausluvan antaa kuoleman todennut lääkäri. Lupa annetaan lähiomaiselle tai hautausjärjestelyistä huolehtivalle. Arkkuhautauksessa alkuperäinen hautauslupa toimitetaan hautauspaikan seurakuntatoimistoon. Tuhkauksessa alkuperäinen lupa toimitetaan krematorioon.

Kynttilän liekki

Siunaustilaisuus

Kenet voidaan siunata hautaan?

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Hänelle kuuluu tämä oikeus, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisi siunausta. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät.

Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut kielteisen kantansa. Jos vainajan kielteinen kanta on tiedossa, siunausta ei saa toimittaa, vaikka omaiset tätä toivoisivat.

Siunaustilaisuuden aika ja paikka

Siunaustilaisuus voidaan järjestää Metsolan siunauskappelissa, Pyhän Laurin kirkossa, Virkkalan kirkossa, Sammatin kirkossa, Karjalohjan kirkossa, Nummen kirkossa, Pusulan kirkossa, Kärkölän kirkossa tai haudalla. Hautauksia toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin.

Pappi ja kanttori

Papista voi sopia oman seurakunnan seurakuntatoimistossa. Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii heidän kanssaan ajan keskustelulle. Keskustelun tarkoituksena on sopia käytännön asioista. Keskustelu auttaa myös pappia tutustumaan vainajaan omaisten avulla. Tapaamisessa voidaan pitää pieni hartaushetki.

Kanttoreilla on kiertävät soittoajat, ja he tulevat paikalle vuorojensa mukaan.

Siunaustilaisuuden kulku

Omaiset käyvät toimituksen kulun läpi yhdessä siunaavan papin kanssa. Yleensä toimitus alkaa surusoitolla, jota seuraa kukkien lasku.

Nykyään kukkalaitteet lasketaan useimmiten tilaisuuden alussa, sillä enää ei yleensä mennä haudalle. Arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan vasta haudalla. On suositeltavaa, että kukat lasketaan vain haudalla. Näin vältytään kukkien edestakaiselta siirtelyltä. Toki talvipakkasilla voidaan toimia toisin.

Kukkien laskun jälkeen tulee

 • virsi
 • psalmi
 • rukous
 • raamatunluku
 • puhe
 • siunaus
 • rukous
 • Isä meidän -rukous
 • Herran siunaus

Ennen loppusoittoa voidaan laulaa virsi.

Toimituksessa on tilaa myös muulle musiikille, esimerkiksi laululle tai soitolle. Kanttoria voi pyytää laulamaan jonkin omaisille tai vainajalle rakkaan laulun.

Uurnahautaus

Uurnahautauksen yhteydessä arkku jää siunauspaikalle kappeliin tai kirkkoon. Kukkalaitteet voidaan säilyttää siunauskappelin kukkakylmiössä. Hautaustoimisto toimittaa kukat haudalle uurnanlaskupäiväksi.

Arkkuhautaus

Arkkuhautauksessa tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Kantajat tulevat arkun luo päätösvirren tai Herran siunauksen jälkeen. Vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen eli takimmaiseksi. Jos kukat on laskettu sisällä, omaiset noutavat kukkalaitteensa arkulta ennen hautasaaton lähtöä. Arkku kannetaan saattovaunuun, jolla se siirretään haudalle. Haudalla kantajat laskevat arkun rauhallisesti hautaan ja hiljentyvät hetkeksi, ennen kuin hauta peitetään seppelkannella. Sen jälkeen haudalle lasketaan kukkalaitteet.

Muistotilaisuus

Mikäli omaiset niin päättävät, siunaustilaisuudesta voidaan siirtyä muistotilaisuuteen. Muistotilaisuuden ohjelmasta päättävät omaiset itse. Usein ohjelmaan liittyy adressien lukeminen, yhteistä laulua, muistelua ja musiikkiesityksiä. Jos toivotaan, että pappi osallistuu tilaisuuteen, asiasta tulisi sopia hänen kanssaan etukäteen. Muistohetki voidaan viettää myös ilman pappia.

Tilojen varaaminen

Seurakunnalta voi varata tilan muistotilaisuuteen. Ota yhteyttä Lohjan seurakuntatoimistoon.

Hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan.

Hautapaikan varaus

Hautapaikka varataan Lohjan seurakuntatoimistosta. Uusi hautapaikka luovutetaan määräajaksi (30 vuotta). Haudan hallinta-ajan päätyttyä hautapaikan haltijalla on oikeus lunastaa hallinta-aikaan jatkoa.

Arkkuhautapaikat

Arkkuhautapaikkoja luovutetaan Metsolan, Virkkalan, Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan hautausmailta. Arkkuhauta voi olla kahden hautasijan parihauta tai neljän hautasijan perhehauta. Parihaudassa hautasijat ovat päällekkäin, perhehaudassa päällekkäin ja rinnakkain.

Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan hautausmailta uusia arkkuhautapaikkoja ei luovuteta ulkokuntalaisille. Tämä johtuu siitä, että näillä hautausmailla on rajallisesti tilaa. Vanhoihin sukuhautoihin voidaan näilläkin hautausmailla edelleen haudata ulkokuntalaisia.

Uurnahaudat

Uurnahaudassa on tilaa 49 uurnalle. Uurnahaudalle saa tuoda oman muistomerkin ja tehdä kukkaistutukset samoin kuin arkkuhaudalle. Uurnahautoja luovutetaan Pyhän Laurin kirkkomaalta sekä Metsolan, Virkkalan, Sammatin, Nummen ja Pusulan hautausmailta.

Muistolehdot

Muistolehdoissa uurna tai tuhka haudataan yhteiseen hauta-alueeseen. Muistolehdon yhteismuistomerkkiin voidaan kiinnittää vainajan nimilaatta. Muistolehto on Pyhän Laurin kirkkomaalla, Virkkalan hautausmaalla, Sammatin hautausmaalla, Karjalohjan hautausmaalla, Nummen hautausmaalla ja Pusulan hautausmaalla.

Koskemattomuusaika

Arkussa haudatun vainajan tulee olla ollut maassa 25 vuotta, ennen kuin hautaus samalle hautasijalle on mahdollista. Tätä kutsutaan koskemattomuusajaksi. Vanhaan hautaan haudattaessa on huomioitava, että koskemattomuusaika täyttyy haudan hallinta-aikana. Tarvittaessa hautaan on lunastettava hallinta-ajan jatkoa. Kaikkiin vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. Koskemattomuusaika ei estä uurnien hautaamista arkkuhautaan.

 

Tuhkaus

Valtaosa hautauksista on tuhkahautauksia. Uurna voidaan haudata uurnahautaan, muistolehtoon tai vanhaan arkkuhautaan.

Uurnahauta-alueet

Uurnahauta-alueet ja muistolehdot ovat valmiiksi rakennettuja puistoja. Uurnahautauksen jälkeen hauta ympäristöineen on nopeasti kunnossa. Uudelle uurnahaudalle saa myös tuoda muistomerkin vaikka heti hautauksen jälkeen. Uurnahautauksen yhteydessä muistomerkkejä ei tarvitse poistaa haudalta.

Siunaus ja uurnanlasku

Kun on kyse tuhkauksesta, vainajan siunaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin arkkuhautauksessa. Siunaustilaisuuden jälkeen arkku jää kappeliin tai kirkkoon ja uurnan hautaan lasku tapahtuu myöhemmin omaisten sopimana aikana. Uurnanlaskutilaisuudessa saattaja ohjaa uurnanlaskijat haudalle, ja uurnanlaskun jälkeen saattaja tai joku omaisista peittää haudan. Pyydettäessä pappi osallistuu myös uurnan hautaan laskuun.

Hautajaisten jälkeen

Surutyön tekeminen on raskasta ja vaatii aikaa. Jotkut päivät ovat helpompia, toiset vaikeampia.

Pyhäinpäivän muistohetket

Vuoden aikana poisnukkuneiden omaiset kutsutaan pyhäinpäivän muistohetkeen. Pyhäinpäivänä vietetään useampi muistohetki, joissa luetaan niiden vuoden aikana kuolleiden nimet, jotka olivat seurakunnan jäseniä. Muistohetket pidetään Pyhän Laurin kirkossa ja Metsolan kappelissa sekä alueseurakuntien kirkoissa. Virkkalan kirkossa vietetään ruotsinkielistä muistohetkeä. Näihin tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita - vaikka oma rakas ihminen olisi kuollut jo vuosia sitten.

Sururyhmä

Lohjan seurakunta järjestää vuosittain sururyhmiä.

Lohjan Pyhän Laurin kirkon kellotapuli

Sanomakellot

Vanhan tavan mukaan kuolemantapauksen yhteydessä voidaan soittaa kirkonkelloilla sanomakellot. Tästä sovitaan Lohjan seurakuntatoimiston tai alueseurakunnan suntion tai seurakuntamestarin kanssa.

Muistaminen

Poisnukkuneiden nimet luetaan kirkossa, mikäli sitä ei erikseen kielletä. Omaiset voivat sopia itselleen sopivan ajankohdan tälle kuolleeksi kiittämiselle eli ajan, jolloin vainajaa ja hänen omaisiaan muistetaan rukouksin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Saattohartaus

Heti läheisen kuoltua voidaan pitää saattohartaus eli rukoushetki kuolleen luona potilashuoneessa. Saattohartaus voidaan viettää myös erikseen vainajan näytön yhteydessä. Vainajan näyttö sovitaan hautaustoimiston kanssa ja saattohartaudesta sovitaan papin kanssa.