Hautajaiset

Hautausjärjestelyt

Läheisen kuoltua saattaa tuntua siltä, että omat voimat eivät riitä taakan kantamiseen. Lohjan seurakuntatoimisto tai oman alueseurakunnan seurakuntatoimisto auttaa sinua muun muassa hautapaikkaa koskevissa asioissa, papin varaamisessa sekä siunausajan ja -paikan varaamisessa.

Hautaustoimisto

Halutessaan voi hautaukseen liittyvät järjestelyt jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Toimistot hoitavat esimerkiksi:

 • asioinnin seurakunnan kanssa
 • asioinnin viranomaisten kanssa
 • arkun ja uurnan hankkimisen
 • kuolinilmoituksen välittämisen lehtiin
 • muistotilaisuuden järjestämisen
 • kukkien hankkimisen
 • hautamuistomerkin hankkimisen
 • valokuvaajan
 • kantajat

Hautauslupa

Hautausluvan antaa lääkäri, joka on todennut kuoleman. Lupa annetaan lähiomaiselle tai hautausjärjestelyistä huolehtivalle. Arkkuhautauksessa alkuperäinen hautauslupa toimitetaan hautauspaikan seurakuntatoimistoon. Tuhkauksessa alkuperäinen lupa toimitetaan krematorioon.

Kynttilän liekki

Siunaustilaisuus

Kenet voidaan siunata hautaan?

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Hänelle kuuluu tämä oikeus, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät.

Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut siihen kielteisen kantansa. Jos vainajan kielteinen kanta on tiedossa, siunausta ei saa toimittaa, vaikka omaiset tätä toivoisivatkin.

Siunaustilaisuuden aika ja paikka

Siunaustilaisuus voidaan järjestää Metsolan siunauskappelissa, Pyhän Laurin kirkossa, Virkkalan kirkossa, Sammatin kirkossa, Karjalohjan kirkossa, Nummen kirkossa, Pusulan kirkossa, Kärkölän kirkossa tai haudalla. Hautauksia toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin.

Pappi ja kanttori

Papista voi sopia oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii heidän kanssaan ajan keskustelulle. Keskustelun tarkoituksena on sopia käytännön asioista. Keskustelu auttaa myös pappia tutustumaan vainajaan omaisten avulla. Tapaamisessa voidaan pitää myös pieni hartaushetki

Kanttoreilla on kiertävät soittoajat ja he tulevat paikalle vuorojensa mukaan.

Siunaustilaisuuden kulku

Omaiset käyvät toimituksen kulun läpi yhdessä siunaavan papin kanssa. Yleensä toimitus alkaa surusoitolla, jota seuraa kukkien lasku.

Nykyään kukkalaitteet lasketaan useimmiten tilaisuuden alussa, sillä harvemmin enää mennään haudalle. Arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan vasta haudalla. On suositeltavaa, että kukat lasketaan vain haudalla. Näin vältytään kukkien edestakaiselta siirtelyltä. Toki talvipakkasilla voidaan toimia toisin.

Kukkien laskun jälkeen tulee:

 • virsi
 • psalmi
 • rukous
 • raamatunluku
 • puhe
 • siunaus
 • rukous
 • Isä meidän -rukous
 • Herran siunaus

Loppuun voidaan vielä laulaa virsi ennen loppusoittoa.

Toimituksessa on tilaa myös muulle musiikille esim. laululle tai soitolle. Seurakunnan kanttoreita voi pyytää laulamaan jonkun tietyn omaisille tai vainajalle rakkaan laulun.

Uurnahautaus

Uurnahautauksen yhteydessä arkku jää siunauspaikalle kappeliin tai kirkkoon. Kukkalaitteet voidaan säilyttää siunauskappelin kukkakylmiössä. Hautaustoimisto toimittaa kukat haudalle uurnanlaskupäiväksi.

Arkkuhautaus

Arkkuhautauksessa tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Kantajat tulevat arkun luo päätösvirren tai Herran siunauksen jälkeen. Vainajalle läheisimmät kantajat asettuvat arkun pääpuoleen eli takimmaiseksi. Jos kukat on laskettu sisällä, omaiset noutavat kukkalaitteensa arkulta ennen hautasaaton lähtöä. Arkku kannetaan saattovaunuun, jolla se siirretään haudalle. Haudalla kantajat laskevat arkun rauhallisesti hautaan ja hiljentyvät hetkeksi ennen kuin hauta peitetään seppelkannella. Sen jälkeen lasketaan haudalle kukkalaitteet.

Tutustu Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kantajaohjeeseen täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Muistotilaisuus

Mikäli omaiset niin päättävät, voidaan siunaustilaisuudesta siirtyä muistotilaisuuteen. Muistotilaisuuden ohjelmasta päättävät omaiset itse. Usein ohjelmaan liittyy adressien lukeminen, yhteistä laulua, muistelua ja musiikkiesityksiä. Jos toivotaan, että pappi osallistuu tilaisuuteen, asiasta tulisi sopia hänen kanssaan etukäteen. On myös mahdollista viettää muistohetki ilman pappia.

Tilojen varaaminen

Seurakunnalta voit varata tiloja muistotilaisuuksiin Lohjan seurakuntatoimistosta tai oman alueseurakunnan seurakuntatoimistosta.

Hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan.

Hautapaikan varaus

Hautapaikka varataan Lohjan seurakuntatoimistosta. Uusi hautapaikka luovutetaan määräajaksi (30 vuotta). Haudan hallinta-ajan päätyttyä hautapaikan haltijalla on oikeus lunastaa hallinta-aikaan jatkoa.

Arkkuhautapaikat

Arkkuhautapaikkoja luovutetaan Metsolan, Virkkalan, Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan hautausmailta. Arkkuhauta voi olla kahden hautasijan parihauta tai neljän hautasijan perhehauta. Parihaudassa hautasijat ovat päällekkäin, perhehaudassa päällekkäin ja rinnakkain.

Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan hautausmailta uusia arkkuhautapaikkoja ei luovuteta ulkokuntalaisille. Tämä johtuu siitä, että näillä hautausmailla on rajallisesti tilaa. Vanhoihin sukuhautoihin voidaan näilläkin hautausmailla edelleen haudata ulkokuntalaisia.

Uurnahaudat

Uurnahaudassa on tilaa 4-9 uurnalle. Uurnahaudalle saa tuoda oman muistomerkin ja tehdä kukkaistutukset samoin kuin arkkuhaudalle. Uurnahautoja luovutetaan Pyhän Laurin kirkkomaalta, Metsolan, Virkkalan, Sammatin, Nummen ja Pusulan hautausmailta.

Muistolehdot

Muistolehdoissa uurna tai tuhka haudataan yhteiseen hauta-alueeseen. Muistolehtojen yhteismuistomerkkeihin voidaan kiinnittää vainajan nimilaatta. Muistolehto on Pyhän Laurin kirkkomaalla, Virkkalan hautausmaalla, Sammatin hautausmaalla, Karjalohjan hautausmaalla, Nummen hautausmaalla ja Pusulan hautausmaalla.

Koskemattomuusaika

Arkussa haudatun vainajan tulee olla maassa 25 vuotta ennen kuin hautaus samalle hautasijalle on mahdollista. Tätä kutsutaan koskemattomuusajaksi. Vanhaan hautaan haudattaessa on huomioitava, että koskemattomuusaika täyttyy haudan hallinta-aikana. Tarvittaessa hautaan on lunastettava hallinta-ajan jatkoa. Kaikkiin vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata uurnia. Koskemattomuusaika ei estä uurnien hautaamista arkkuhautaan.

 

Tuhkaus

Valtaosa hautauksista on tuhkahautauksia. Uurna voidaan haudata uurnahautaan, muistolehtoon tai vanhaan arkkuhautaan.

Uurnahauta-alueet

Uurnahauta-alueet ja muistolehdot ovat valmiiksi rakennettuja puistoja. Uurnahautauksen jälkeen hauta ympäristöineen on nopeasti kunnossa. Uudelle uurnahaudalle saa myös tuoda muistomerkin vaikka heti hautauksen jälkeen. Muistomerkkejä ei tarvitse poistaa haudalta uurnahautauksen yhteydessä.

Siunaus ja uurnanlasku

Kun on kysymys tuhkauksesta, on vainajan siunaaminen samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Siunaustilaisuuden jälkeen arkku jää kappeliin tai kirkkoon ja uurnan hautaan lasku tapahtuu myöhemmin omaisten sopimana aikana. Uurnalaskutilaisuudessa saattaja ohjaa uurnalaskijat haudalle ja uurnanlaskun jälkeen saattaja tai joku omaisista peittää haudan. Pyydettäessä pappi osallistuu myös uurnan hautaan laskuun.

Hautajaisten jälkeen

Surutyön tekeminen on raskasta ja se vaatii aikaa. Toinen päivä on toista helpompi ja sitten on vaikeampia päiviä.

Pyhäinpäivän muistohetket

Vuoden aikana poisnukkuneiden omaiset kutsutaan Pyhäinpäivän muistohetkiin. Pyhäinpäivänä vietetään useampi muistohetki, joissa luetaan niiden vuoden aikana kuolleiden nimet, jotka olivat seurakunnan jäseniä. Muistohetket pidetään Pyhän Laurin kirkossa ja Metsolan kappelissa sekä alueseurakuntien kirkoissa. Virkkalan kirkossa vietetään ruotsinkielistä muistohetkeä. Näihin tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita. Silloinkin, kun oma rakas ihminen on kuollut jo vuosia sitten.

Sururyhmä

Lohjan seurakunta järjestää vuosittain sururyhmiä.

YouTube-video
Lohjan Pyhän Laurin kirkon kellotapuli

Sanomakellot

Vanhan tavan mukaan kuolemantapauksen yhteydessä voidaan soittaa kirkonkelloilla sanomakellot. Tästä sovitaan Lohjan seurakunnan taloustoimistossa tai alueseurakunnan seurakuntatoimistossa.

Muistaminen

Poisnukkuneet ilmoitetaan paikallislehdissä ja luetaan kirkossa, mikäli sitä ei erikseen kielletä.

Omaiset voivat sopia itselleen sopivan ajankohdan kuolleeksi kiittämiselle eli ajan, jolloin vainajaa muistetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Saattohartaus

Läheisen kuoltua voidaan pitää saattohartaus eli rukoushetki kuolleen luona potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Tällöin omaiset voivat nähdä vainajan.