Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen

Espoon hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen vuosiksi 1.5.2020 - 30.4.2023 seitsemän (7) maallikkoedustajaa ja kolme (3) pappisedustajaa.

Espoon hiippakunnasta valitaan hiippakuntavaltuustoon 1.5.2020 - 30.4.2023 14 maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

 

Vaalin toimittaminen Lohjalla

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali toimitetaan Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten kokouksessa tiistaina 11.2.2020 klo 17.30 Lohjanportin seurakuntakodissa osoitteessa Hammarintie 2, 08680 Lohja.

Kuka on äänioikeutettu?

Äänioikeutettuja ovat hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokousedustajien maallikkovaaleissa kirkkovaltuuston maallikkojäsenet (KL 23: 14 §). Äänioikeutettuja ovat ainoastaan kirkkovaltuuston varsinaiset jäsenet. Ainoan poikkeuksen muodostaa se, että papiksi vihitty ei saa äänestää maallikkoedustajien / maallikkojäsenten vaalissa, vaan hänen tilalleen kutsutaan varajäsen, joka on maallikko.