Uutislistaukseen

Piispainkokous jatkaa kahden lähetysjärjestön sopimusrikkomusten käsittelyä

Kirkon viestintä

Tiedote. Julkaistu: Kirkon viestintä

Vuoden 2024 ensimmäinen piispainkokous järjestetään Helsingissä 30.─31.1.2024. Käsittelyssä ovat Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyksen (SEKL) antamat vastaukset piispainkokouksen tekemiin kysymyksiin sekä kuulemiskeskustelut niiden kanssa. Piispainkokous päättää jatkotoimista saamiensa vastausten perusteella.  

Piispainkokous käynnisti viime syksynä kuulemisprosessin näiden kahden lähetysjärjestön kanssa, sillä se totesi niiden tehneen sopimusrikkomuksen. Ne ovat Inkerin kirkossa 3.9.2023 tapahtuneen pappisvihkimyksen myötä rikkoneet virkakysymyksen suhteen Yhteinen todistus -asiakirjan toimintaperiaatetta sekä sitoumustaan tiedottaa piispainkokoukselle merkittävistä uusista avauksista yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asialistalla ovat myös selkomukautetut raamatunkohdat ja rukoukset. Niistä käytiin lähetekeskustelu 5.12.2023 ja seuraavaksi niistä päätetään sisällöllisesti. Lisäksi käsittelyssä ovat muun muassa diakonaattityöskentelyn käynnistäminen, piispainkokouksen työjärjestyksen muuttaminen uuden kirkkolainsäädännön myötä, uuden jäsenen nimeäminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon yhteiseen neuvottelukuntaan sekä vuoden 2025 Yhteisvastuukeräyksen yhteyspiispan valinta.  

31.1.2024 08.08