Korvaamisohjeet

Jos et ole päässyt johonkin ISKO-tapaamiseen, tulee kerta korvata tekemällä sitä vastaava tehtävä. Näin saat kaikki isosena vaadittavat taidot, vaikka et aina pääsisikään paikalle.

Alla löydät jokaista ISKO-kertaa vastaavat tehtävät ja lista päivittyy sitä mukaa kun ISKO etenee. Lähetä korvaavat tehtävät Miiulle 15.5.2020 mennessä.  Sen jälkeen teemme todistukset isoskoulutuksen suorittaneille.

Jos et ole varma, missä kerroissa olet käynyt, ole yhteydessä Miiuun tai vedä nuorisotyönohjaajaa/pappia hihasta esim. ISKOssa tai nuortenillassa.

Huom. Tämä ei ole vaihtoehtoinen isoskoulutuksen suorittamistapa, vaan tehtävät on tarkoitettu sitä varten jos et joskus esim. sairastumisen tai lomamatkan takia pääse paikalle. Koko isoskoulutusta ei siis näiden tehtävien avulla voi suorittaa.

17.9. ISKOa ei tarvitse korvata.

1.10. Leikit ja pelit

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja lähetä vastaukset Miiulle sähköpostilla:

Miksi me leikimme/pelaamme?

Mitä leikkejä tiedät?

Millaisia erilaisia leikkityyppejä/-kategorioita on?

Mistä leikkejä löytyy?

 

Tutustu leikin ohjaamisen vinkkeihin ja valmistaudu ohjaamaan valitsemasi leikki nuortenillassa. Sovi Miiun kanssa, minä nuorteniltana tulet ohjaamaan leikin.

 

Leikin ohjaaminen

 

-tutustu leikkiin huolellisesti etukäteen

-harjoittele leikin ohjeiden antamista

-varmista, että leikki ja leikkipaikka on turvallinen

-selitä säännöt ja leikin kulku selkeästi

-muista kysyä ”Onko kysyttävää”

-muista, että SINÄ olet tämän leikin ohjaaja, ei kukaan muu (muut isoset: muistakaa tämä myös!)

-keskeytä leikki, jos se ei toimi ohjeiden mukaisesti

-lopeta leikki ajoissa –kun on vielä kivaa

-OLE INNOSTUNUT!

22.10. Hartauden valmistelu ja pitäminen

Mieti, millainen hartaus/jumalanpalvelus on jäänyt hyvänä kokemuksena sinulle mieleen. Kerro, millainen tilanne oli. Pohdi, mikä tilanteessa sai aikaan sen, että viihdyit ja mitkä asiat auttoivat sinua keskittymään aiheeseen.

 

Tutustu hyvän hartauden tunnusmerkkeihin. Tee niiden pohjalta hartausrunko haluamastasi aiheesta (voit käyttää samaa runkoa, kun tulet pitämään nuorteniltaan hartauden). Muista, että hartaudessa aina käytetään Raamattua ja siinä on rukous. Lähetä pohdintasi ja hartausrunko Miiulle sähköpostiin.

Hyvän hartauden tunnusmerkit:

kuulijalähtöinen

turvallinen

ryhmää yhdistävä

selkeä ja helppotajuinen

osallistava

ajoissa valmisteltu

puitteet huomioiva

sopivan pituinen

kysymyksiä herättelevä, joskus myös vastauksia antava

hiljentymään ja mietiskelemään johdattava

arkipäivän kohtaamiseen ja lähimmäisenrakkauteen suuntaava

 

5.11. Raamattu

Mitä sinulle tulee mieleen suomalaisuudesta? Mitkä asiat tunnusomaisia suomalaiselle tai Suomelle? Jos joutuisit/pääsisit muuttamaan ulkomaille, mitkä asiat olisivat sinulle tärkeitä? Kirjaa asioita ylös.

Israelilaiset hävisivät sodan Babylonian suurvaltaa vastaan 500-l  eKr. Jerusalemin temppeli tuhottiin ja osa kansasta vietiin väkisin Babyloniaan. Vieraassa maassa piti omaa identiteettiä ja uskoa ja sen tapoja kantaa ihmisissä itsessään. Sapatista (lepopäivä) ja ympärileikkauksesta tuli tämän kokemuksen myötä todella tärkeitä. Ne erottivat israelialaisia muista Babylonian kansoista. Samalla alkoi syntyä lukuisia muita sääntöjä, juutalaisuus alkoi muotoutua vahvemmaksi. Pakkosiirtolaisuus kesti n. 50 vuotta, osa palasi kotiin ja he rakensivat Jerusalemin temppelin uudestaan.

Lue Matt. 12:1-14. Mitä juutalaisia tapoja löydät raamatunkohdasta?

 

Jeesus toimi sapattina toisin kuin odotettiin. Mitä luulet, miksi niin? Entä miksi fariseukset olivat siitä vihoissaan?

Jeesuksen toiminta herätti mielipiteitä ylipäätään. Mitä luulet, mitä syitä on sille, että opetuslapset pysyivät Jeesuksen seurassa?

Kirjaa ajatuksiasi kysymyksistä ja lähetä ne Miiulle.

 

3.12. Vuorovaikutustaidot, kuunteleminen & kohtaaminen

Luo rippikoululainen, joka mahdollisimman yksityiskohtainen ja uskottava. Piirrä hänestä kuva ja kerro seuraavat asiat:

- Nimi, sukupuoli, ikä, perhe

- Miten koulu sujuu, terveydentila, harrastukset, mitkä asiat on tärkeitä/mitkä asiat kiinnostaa

- Miten sosiaalinen elämä sujuu, miten tutustuu uusiin ihmisiin, onko se helppoa vai vaikeaa

- Mistä haaveilee, mitä pelkää, mitä muuta?

 

Sen jälkeen pohdi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Millä fiiliksellä hän voisi olla riparin ekana päivänä? Miksi?

- Miten isosen kannattaisi yrittää kohdata juuri hänet?

- Mitä asioita isosen on hyvä huomioida juuri tämän nuoren kanssa?

- Miten auttaisit juuri tätä nuorta pääsemään ryhmään mukaan?

- Millaisia huolia isosella voi herätä tämän nuoren kohdalla

- Miten kannustaisit juuri tätä nuorta

 

Lähetä vastaukset Miiulle.

Lohjan seurakunnan isoskoulutus kevät 2020
ISKOpassi isoskoulutuslaisia varten.