Rippikoulujen tapaamiset Kantalohjalla

Aloitustapaaminen: Tämä on ryhmän ensimmäinen tapaaminen, jossa tutustutaan jo vähän ja ollaan rippikoulun ja sen käymiseen liittyvien kysymysten ympärillä. Huoltajat pyydetään mukaan aloitustapaamiseen.

Kirkkoon tutustuminen: Ryhmä tapaa Lohjan Pyhän Laurin kirkossa, tutustuu kirkkoon, saa ehtoollisopetuksen ja valmistelee saman viikon sunnuntain messua, johon on osallistuu.

Messu ja kirkkokahvit: Ryhmä osallistuu seurakunnan messuun ja käy päätteeksi kirkkokahveilla.

Seurakuntaralli: Rippikoululaiset tutustuvat ryhmänsä kanssa seurakunnan työmuotoihin. Ralli alkaa Lohjan seurakuntatalolta (Sibeliuksenkatu 2, pääovelta sisään) ja päättyy Lindkullaan (Karstunraitti 4, Tennarin takana oleva seurakunnan nuorten talo). Ralli kestää noin kaksi tuntia. Mikäli rippikoululaista tullaan hakemaan rallin jälkeen, autot pyydetään jättämään uuden lukion parkkipaikalle.

Seurakuntarallissa on tarkka aikataulu, joka julkaistaan tammikuun alussa.

Nuorten messu: Lohjan Pyhän Laurin kirkossa vietettävä messu erityisesti rippikoululaisille. Messu alkaa kumpanakin kertana klo 18.30 ja kestää noin tunnin. Rippikoululaiset istuvat kirkossa oman ryhmänsä kanssa. Oman ryhmän löytämistä varten on hyvä tulla ajoissa.

7.4. messussa ovat seuraavat ryhmät: Heponiemi talvi, Salo talvi, päiväripari talvi, muualla käyvät, Heponiemi 1, 2, ja 3 Saarikko 1, 2, 3 ja 4.

1.6. messussa ovat seuraavat ryhmät: Heponiemi 5, 6 ja 7, Saarikko 5, 6 ja 7, Pelli, päiväripari kesä ja Muualla käyvät.

Ryhmän ilta ja leiri-info: Tässä illassa tutustutaan sekä suunnitellaan leirijaksoa. Huoltajat kutsutaan illan päätteeksi leiri-infoon. Aktiivirippikouluryhmillä tämä ilta on reilun neljän tunnin mittainen, ja sen aikana päästään käsiksi myös jo rippikoulussa opiskeltaviin teemoihin.

 

Nummen ja Pusulan rippikoulut (Heponiemi 4), Skriba (Houtskär)

Nummen ja Pusulan sekä ruotsinkielisten rippikouluryhmissä tapaamiset on järjestetty oman alueensa rytmin mukaan.

Nummen ja Pusulan rippikouluista saat lisätietoa alueen nuorisotyönohjaaja Emilia Hujaselta tai Tomi Väisäseltä. 

Mer information om skribaträffar och deras innehåller får du av ungdomsarbetsledaren Tom Blomfelt eller prästen Tanja Louhivuori.

Rippikoululainen tai huoltaja: kun lähetät viestiä ryhmän ohjaajalle tai rippikouluvastaavalle,  mainitse nimesi/rippikoululaisen nimi ja rippikouluryhmä!!!

Kaikissa poissaoloissa tieto oman ryhmän ohjaajalle.

Rippikoulujen intensiivijaksojen paikat

Saarikko: perinteikäs Lohjan seurakunnan omistama leirikeskus Lohjan Lehmijärven rannalla.

Heponiemi: entinen Hiljaisuuden keskus Karjalohjan kenties kauneimmalla paikalla niemessä kirkasvetisen Puujärven rannalla.

Pelli HNMK:n leirikeskus Karjalohjalla, Lohjanjärven rannalla

Päivärippikoulu: intensiivijakso on pääasiassa Lohjan keskustassa, mutta mahdollisuus tehdä retkiä lähelle.

Rippukoulun järestyssäännöt:

Ennen rippikoulun alkua huomioitava

1. Rippikoulun käyminen edellyttää, että rippikoululainen ja hänen huoltajansa tuntevat järjestyssäännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

2. Huolellisesti täytetty henkilötietolomake tulee palauttaa rippikoulun turvallisuusvastaavalle ensimmäiseen rippikoulunryhmän tapaamiseen. Turvallisuusvastaava on yksi rippikoulun ohjaajista. Ilman täytettyä henkilötietolomaketta ei voi lähteä mukaan leirijaksolle.

3. Olosuhdemuutoksista (esim. äkilliset sairaudet, lääkitys, muuttunut huoltajuus) on ilmoitettava rippikouluryhmän turvallisuusvastaavalle mahdollisimman pian.

Leirialue/rippikoulun aikana käytettävät tilat

1. Rippileirin/intensiivijakson alussa sovitulta yhteiseltä alueelta poistuminen on kielletty ilman turvallisuusvastaavan lupaa. Tämä pätee myös kevään rippikouluryhmän tapaamisissa.

2. Leirialue ja sen rakennukset sekä rakennukset ja paikat, joissa tapaamisissa tai muuten rippikoulun aikana ollaan ja vieraillaan on pidettävä kunnossa ja siisteinä. Leirikeskukselle tai seurakunnan tiloille aiheutetuista vahingoista tekijä ja hänen huoltajansa ovat korvausvelvollisia.

3. Tapaturmat on ilmoitettava välittömästi rippikoulun turvallisuusvastaavalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Seurakunnalla on rippikoululaisia koskeva tapaturmavakuutus.

4. Ulkopuolisten vierailut leirin aikana tapahtuvat vain leirin turvallisuusvastaavan kanssa etukäteen sovitulla tavalla, esim. mahdollisena vierailupäivänä.

5. Retkillä, vierailuilla ja kuljetuksissa noudatetaan järjestäjän antamia ohjeita (esim. turvavöiden käyttö linja-autossa).

Yleinen turvallisuus

1. Luvaton tulenteko on sekä ulkona että sisällä kielletty.

2. Uiminen leirillä on sallittu vain uimavalvojan ollessa rannassa. Uima-ajat määritellään yhteisesti.

3. Jos uima-alue on määritelty poijunarulla, sitä ei saa ylittää.

4. Turvallisuusvastaava tarkastaa, että pelastusveneet ovat käyttövalmiudessa. Leirin aikana ne eivät saa olla lukittuina.

5. Pelastusveneitä ei saa käyttää kuin pelastustarkoitukseen. Puh. (019) 328 41 www.lohjanseurakunta.fi /lohjanseurakunta Lohjan seurakunta Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula ja Sammatti Laurinkatu 40, 08100 Lohja

6. Rippikoulun turvallisuusvastaavan on keskusteltava rippikoulun keskeytyksistä kirkkoherran kanssa. Keskeytys on mahdollinen, mikäli nuoren toiminta haittaa toisten toimintaa rippikoulussa, vaarantaa yleisen turvallisuuden tai toistuvasti rikkoo tässä esitettyjä sääntöjä.

7. Rippikoulun yleisestä turvallisuudesta vastaa leirin turvallisuusvastaava yhdessä muiden ohjaajien ja isosten kanssa.

8. Rippikoulun aikana otetaan huomioon kaikissa toimissa lähimmäisen hyvinvointi ja turvallisuus. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

9. Yhteistä, toisen ja omaa omaisuutta kohdellaan hyvin. Toisen omaan ei kosketa luvatta.

Päihteet

1. Päihteiden hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen rippikoulussa on kielletty.

2. Tupakointi tai tupakkatuotteiden käyttö rippikoulussa on kielletty lukuun ottamatta nikotiinikorvaushoitoa lääkärin määräyksestä (resepti oltava mukana ja turvallisuusvastaavalle esitettynä).

3. Alkoholin hallussapito/käyttö keskeyttää leirin asianosaisen kohdalla.

4. Kaikki huumaavat aineet on kielletty. Jos epäillään, että rippikoulussa jollain on huumausaineita, otetaan yhteyttä poliisin, sosiaaliviranomaisiin ja kotiin. Jos riittävän epäilyn kynnys ylittyy, rippikoulu keskeytyy asianosaisen osalta.

Vapaa-aika rippileirillä/intensiivijaksolla

1. Vapaa-aika on määritelty erikseen. Rippikoululaisten on täsmällisesti noudatettava leirin päiväohjelmaan merkittyä tai muutoin annettua aikataulua.

2. Omien erityisten vapaa-ajanviettovälineiden ja musiikkilaitteiden käyttäminen rippikoulussa edellyttää etukäteissopimusta rippikoulun turvallisuusvastaavan kanssa. Kuitenkin tietokoneet, kaiuttimet yms. jäävät kotiin leiri-/intensiivijakson ajaksi (tästä lisää tulevassa leirikirjeessä).

3. Leirin aikana on leirialueella hiljaisuus kello 22.30 - 7.30 välisenä aikana.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta ilmoitetaan välittömästi rippikoulun turvallisuusvastaavalle asian selvittämiseksi. Leirin turvallisuutta ja järjestystä häiritsevästä toiminnasta saattaa olla seurauksena rippikoulun keskeytyminen asianomaisen kohdalta

Talven ja kevään rippikouluryhmät

Heponiemi talvi

Aloitus 9.12.20 klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 21.1. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 23.1. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Loput tapaamiset siirtyvät pidettäväksi ryhmässä Heponiemi extra (leirijakso elokuun alussa, kts. alta)

 

Päivärippikoulu 

Aloitus 2.12.20 klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 21.1. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 23.1. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja info 6.2. klo 14-16:00 Mäntynummen seurakuntatalo

Intensiivijakso 21.-27.2. Mäntynummen seurakuntatalo 

Seurakuntaralli 18.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatioharjoitus 29.4. klo 17:30-19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatiomessu 30.4. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Nummen ja Pusulan iltarippikoulu

Aloitusmessu 30.1. klo 16 Pusulan kirkko

I tapaaminen 17.2. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo

II tapaaminen 13.3. klo 10 Nummen kirkko tai klo 12 Pusulan kirkko

III tapaaminen 31.3. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo

IV tapaaminen 9.4. klo 10-14 Nummen seurakuntatalo tai Pusulan seurakuntatalo

V tapaaminen 10.4. klo 10-12 Nummen kirko ja hautausmaa tai klo 12-14 Pusulan kirko ja hautausmaa

VI tapaaminen 28.4. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo

Kesäkauden avaus 29.5. klo 12 Iloitun leirikeskus 

VIII tapaaminen 9.6. klo klo 15-17 Iloitun leirikeskus

IX tapaaminen 22.6. klo 15-18 Iloitun leirikeskus

Konfirmaatio 16.7. joko Nummen kirkko klo 10 tai Pusulan kirkko klo 13

Pienryhmä

Aloitus 18.1. klo 17:30-19 Metsolan seurakuntakoti

Pienryhmän tapaamiset 19.1., 1.2., 15.2., 1.3. ja 22.3. klo 16-18 Metsolan seurakuntakoti

Kirkkoon tutustuminen 24.1. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 30.1. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatioharjoitus 7.5. klo 13 Virkkalan kirkko

Konfirmaatiomessu 7.5. klo 14 Virkkalan kirkko

Muualla rippikoulunsa käyvien omaan seurakuntaan tutustumisjakson tapaamiset

Aloitus 14.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 8.4. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 10.4. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Osallistuminen nuorteniltaan Lindkullassa maalis-toukokuun aikana.

Kesän rippikouluryhmät

Heponiemi 1

Aloitus 13.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 3.2. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 6.2. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 18.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 4.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 6.-13.6. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 13.6. Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatiomessu 19.6. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Saarikko 1

Aloitus 11.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 3.2. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 6.2. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 18.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 5.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 6.-13.6. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 13.6. Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatiomessu 19.6. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Heponiemi 2 

Aloitus 18.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 7.2. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 13.2. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 3.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 13.-20.6. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 29.6. klo 13:30-15 Lohjan Pyhän Laurin kirkkoA

Konfirmaatiomessu 3.7. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Saarikko 2 

Aloitus 12.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 14.2. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 13.3. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 31.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 13.-20.6. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 29.6. klo 15-16:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatiomessu 2.7. klo 11 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Heponiemi 3

Aloitus 17.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 3.3. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 6.3. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 11.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 27.6.-4.7. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 4.7. klo 13:30-15 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatiomessu 10.7. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Saarikko 3

Aloitus 19.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 7.2. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 13.2. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 18.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 10.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 27.6.-4.7. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 4.7. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 15-16:30

Konfirmaatiomessu 10.7. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Nummen ja Pusulan leiririppikoulu (Heponiemi 4)

Aloitusmessu 30.1. klo 16 Pusulan kirkko

I tapaaminen 9.2. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo tai Pusulan seurakuntatalo

II tapaaminen 9.3. klo 15-17 Nummen seurakuntatalo tai Pusulan seurakuntatalo

III tapaaminen 13.3. klo 10 Nummen kirkko tai klo 12 Pusulan kirkko

IV tapaaminen 9.4. 10-14 Nummen seurakuntatalo tai Pusulan seurakuntatalo

V tapaaminen 10.4. klo 10-12 Nummen kirkko ja hautausmaa tai klo 12-14 Pusulan kirkko ja hautausmaa

Kesäkauden avaus 29.5. klo 12 Iloittu kesäkauden avajaiskirkko

Leiri 4.-10.7. Heponiemi

Konfirmaatio 16.7. joko Nummen kirkko klo 10 tai Pusulan kirkko klo 13

Saarikko 4

Aloitus 20.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Kirkkoon tutustuminen 3.3. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 6.3. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 12.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 4.-11.7. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 11.7.  Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 15-16:30

Konfirmaatiomessu 17.7. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Heponiemi 5

Aloitus 2.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 5.4. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 10.4. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 19.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Leiri 11.-18.7. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 18.7. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 13:30-15

Konfirmaatiomessu 24.7. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Saarikko 5

Aloitus 3.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 18.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 11.4. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko, huom! päivä vaihtunut!

Messu 24.4. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko, huom! päivä vaihtunut!

Ryhmän ilta ja leiri-info 18.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntakeskus, huom! päivä ja paikka vaihtunut!

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Leiri 11.-18.7. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 18.7. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 15-16:30

Konfirmaatiomessu 24.7. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Heponiemi 6

Aloitus 1.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 25.4. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 8.5. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 24.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Leiri 18.-25.7. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 25.7. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 13:30-15

Konfirmaatiomessu 31.7. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Saarikko 6

Aloitus 24.1. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 25.4. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 1.5. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 17.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Leiri 18.-25.7. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 25.7. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 15-16:30

Konfirmaatiomessu 31.7. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Pelli

Aloitus 15.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 21.4. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 24.4. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 18.5. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Leiri 27..7.-3.8. Pelli

Konfirmaatioharjoitus 3.8. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 13:30-15

Konfirmaatiomessu 6.8. klo 11 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Heponiemi 7

Aloitus 8.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 18.5. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 22.5. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 29.6. klo 16:30-19 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 25.7.-1.8. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 1.8. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 13:30-15

Konfirmaatiomessu 7.8. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Saarikko 7

Aloitus 9.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 18.5. klo 18-20 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 22.5. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja leiri-info 28.5. klo 14-16:30 Mäntynummen seurakuntatalo

Leiri 25.7.-1.8. Saarikko

Konfirmaatioharjoitus 1.8. Lohjan Pyhän Laurin kirkko klo 15-16:30

Konfirmaatiomessu 7.8. klo 14 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Skriba (Houtskär)

Högmässa och kyrkokaffe 23.1. kl. 13-14:30 Lojo kyrka

Samling 5.2. kl. 13-16 Virkby kyka

Högmässa 6.2. kl. 13-14:30 Virkby kyrka

Ung kyrka 9.3. kl. 18-19 Virkby kyrka

Bekantning i församlingens lokaler 4.4. kl. 16-17:30

Föraldraträff 9.5. kl. 18-19 i Virkby kyrka

Skriftskolläger 1.-8.8. på Houtskär

Konfirmationsövning 8.8. klo 16:30-17:30 i Lojo Kyrka

Konfirmation 13.8. kl. 11 Lojo kyrka

Päivärippikoulu

Aloitus 10.2. klo 17:30-19 Lohjan seurakuntakeskus

Seurakuntaralli 19.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Kirkkoon tutustuminen 5.5. klo 16-18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Messu 8.5. klo 10-12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Nuorten messu 1.6. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta ja info 30.6. klo 16:30-19 Metsolan seurakuntatalo

Intensiivijakso 1.-9.8. kaupunki

Konfirmaatioharjoitus 9.8. klo 15:15-16:15 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Konfirmaatiomessu 14.8. klo 12 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

 

 

Heponiemi extra

Ensimmäiset tapamiset on pidetty Heponiemi talvi riparin mukaan

Tulossa:

Seurakuntaralli 18.3. Lohjan seurakuntakeskus - Lindkulla

Nuorten messu 7.4. klo 18:30-19:30 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Ryhmän ilta 28.6. klo 16:30 Mäntynummen seurakuntatalossa

Leiri 1.-8.8. Heponiemi

Konfirmaatioharjoitus 12.8. PYhän Laurin kirkko klo 16:00 Pyhän Laurin kirkossa

Konfirmaatio su 14.8. klo 14:00 PYhän Laurin kirkossa