Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) astuivat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakuntien virallisten kuulutusten nähtävillä pidot siirtyvät yleiseen tietoverkkoon.

Lohjan seurakunnan omien päätösten lisäksi Kuulutukset ja muut ilmoitukset -sivulla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskeva kirkkolain 3 luvun 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu lupapäätös sekä valitusviranomaisen kuten hallinto-oikeuden päätös niihin liittyvine valitusosoituksineen (KL 10:23,3).

Tällä sivulla voit tutustua Lohjan seurakunnan kuulutuksiin niiden nähtävilläoloaikana.

*********************************************************************************

Kirkkovaltuuston kokouskutsun voit lukea tästä kokouskutsu 3/2023.

Kirkkovaltuuston esityslistan voit lukea tästä, esityslista 3/2023.

 

 

*********************************************************************************

KOKOUSKUTSU 9/2023

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään tiistaina 19.9.2023

kello 17.30. Kokouspaikkana on Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Kokouksessa käsiteltävät asiat, linkki esityslistaan

§ 120 Lohjan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokoustiedot

§ 121 Seurakunnan taloustilanne 8/2023

§ 122 Katu- ja puistoalueiden sekä korttelinosien ja Lohjan keskustan Pappilan vesilaitoksen tontin myyminen Lohjan kaupungille

§ 123 Pysyvien vastaavien poistoaikojen tarkistaminen

§ 124 Esitys ylitysoikeuden myöntämisestä kiinteistöpalvelun vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan § 125 Saarikon leirikeskuksen majoitusrakennuksen kvr-urakoitsijan valinta

§ 126 Heponiemen vuokrasopimuksen jatkaminen vuosille 2026–2041

§ 127 Lausunto Espoon tuomiokapitulille III seurakuntapastorin virantäytöstä

§ 128 Viranhoitomääräyksen jatkaminen; vt. johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Taina Mamia

§ 129 Irtisanoutumisilmoitus; nuorisotyönohjaaja Jussi Hällström

§ 130 Nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen

§ 131 Viranhoitomääräyksen jatkaminen; vt. varhaiskasvatuksen ohjaaja Jenni Vuori

§ 132 Varallaolokorvaus hautaus- ja puistopalveluissa

§ 133 Muuttunut mediatilanne ja sen vaikutus viestinnän kulurakenteeseen

§ 134 Vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma

§ 135 Alueneuvostojen, johtokuntien ja toimikuntien pöytäkirjat

§ 136 Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden päätösluettelokoosteet

§ 137 Muut asiat

§ 138 Ilmoitusasiat

§ 139 Lohjan seurakunta - Kirkkoneuvosto- Kokouksen päättäminen

*********************************************************************************

Lohjan kirkkoneuvoston pöytäkirja 8/2023 on pantu nähtäväksi 11.9.2023. linkki pöytäkirjaan

Pöytäkirjan nähtävillä olosta:

• Nähtävilläolon pituus: nähtävilleasettamispäivä + 7 päivää + 14 tai 30 päivää.

• Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuajan viimeinen päivä on ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §).

*********************************************************************************

 

ILMOITUS KOSKIEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOA

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, alueneuvostojen (Kanta-Lohja, Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti ja Virkkala), Perheasianneuvottelukeskuksen ja Svenska Direktionen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä domus.evl.fi – sivustolla.

Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella 2023:

22.8. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

19.9. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

3.10. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

7.11. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

12.12. klo 17.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

Kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2023:

26.9. klo 18.30 Saarikko, Saarikontie 117, 08500 Lohja

24.10. klo 18.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

28.11. klo 18.30 Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja  

Liite            Kirkkohallituksen yleiskirje nro 26/2023 20.6.2023