Hyppää sisältöön

Kärkölä kyrka

Kärkölä kyrka

Kärköläntie 1380, 03850 Pusula

Historia

Kärkölä kyrka är en träkyrka byggd år 1842 i byn Kärköla. Kyrkan byggdes som en bykyrka vid en tidpunkt då endast en stig gick till huvudkyrkan i Pusula. Kärköla vildmarksbyn fick en permanent bosättning i början av 1760-talet. 20 år senare försökte Kärköläborna bygga sin egen kyrka med gravgård, men det fanns inget tillstånd att bygga kyrkan eftersom bybornas ägande av landet var fortfarande oklart och invånarnas möjligheter att bygga sin egen kyrka ansågs inte tillräckliga. År 1783 godkände Åbo domkapitel byggandet av kyrkan och upprättandet av kyrkogården.

Byggandet av kyrkan började bara ett halvt sekel senare. Kyrkan byggdes med talkokrafter, där alla invånare i byn deltog med sina krafter och resurser. Byggmaterialet donerades av Kärköläborna och spikar och gångjärn var smiddes i Kärkölä. Bara den vackra och ovanliga predikstolen från 1600-talet och votivskeppet hämtades någon annanstans.

Det skrevs på väggen i kyrkan att "År 1840 har byggandet av denna Herrens hus börjat. År 1842 har den blivit färdig".

Interiör

Altartavlan

Kyrkans altartavla är målad av Eeli Jaatinen år 1941, ursprungligen till Terijoki kyrkan. Temat är ´Jesus lugnar ner stormen på Gennesaretsjön´. Jaatinen målade altartavlan i sakristan av Terijoki kyrkan. Terijoki var nära frontten och när Jaatinen målade var han tvungen att fly granaterna till kyrkans källare. I Terijoki var altartavlan framme bara vid en gudstjänst. Kärköläborna samlade summan på 33 000mk och köpte altartavlan från Jaatinen.

Mattor

Kärköläs kvinnor vävde kyrkans mattor, vars varpar var gjorda av lin som odlades i Kärkölä och väven erhölls från lindfiber. Mattorna slutfördes till kyrkans 100-årsjubileum, som försenades med sex år på grund av kriget.

Predikstolen och votivskeppet

Av byggsmaterialet bara den vackra och ovanliga predikstolen från 1600-talet och votivskeppet hämtades någon annanstans.

Kyrkogården och klockstapeln

Kyrkogården bredvid kyrkan har använts för begravning innan kyrkan var färdig. Klockstapeln byggdes 20 år senare. Fram till dess var kyrkklockan kopplad mellan två björkar.

Kärkölä kyrkan är den äldsta byggnaden i Kärkölä byn och omsorgen för kyrkan är samtidigt en hedersbetygelse till Kärköläborna som flyttade till området och byggde allt från början.

Flybild av Kärkölä kyrka

Kärkölä bykyrkan på vinter

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering