Hyppää sisältöön

Anmälning till Lojo församlings svenska dagklubb

behövs till faktuering
Vårdnashavarnas kontaktuppgifter

.

Mobil och e-post till vilket ni önskar all info från klubben
Faktueringsadress

.

Vem sköter sjutsningentill och från klubben

.

Allmän

.

t.ex. syn- hörsel-, talhanndikapp-, allergier, sjukdomar och medicinering, kontaktsvårigheter
Jag ger lov att mitt barn får fotograferas i dagklubben
bilderna kan användas i församlingens terminsblad, infoblad och tidningen Lohkare- utan namn
Jag ger lov att mitt barn får fotograferas i dagklubben
Bilderna kan användas på församlingens nätsidor utan namn
Jag ger inte lov att ta bilder av mitt barn i dagklubben