Radiogudstjänst

su 5.4. kello 10.00
Muu tila

Radiogudstjänst kl 10 i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas via Radio Dei (107,2 MHz). Gudstjänsten förrättas utan närvarande församling. Delar av gudstjästen är på svenska.

Psalmer: 54 (finska), 287:5,6 (finska), 845 (svenska), 299:1-5 (finska), 309:1,4 (finska)

Efter gudstjänsten kl 11-13 är Lojo S:t Lars kyrka öppen för stillhet och enskild bön. En församlingsanställd är närvarande för samtal och själavård.

.