Lojo S:t Lars kyrka öppen kl. 11-12

su 31.1. kello 11.00
Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Lojo S:t Lars kyrka är öppen kl. 11-12 för stillhet och enskild bön. Det finns möjlighet att få nattvard. En präst är närvarande för samtal och själavård.

Vi ber er att komma in till kyrkan genom vapenhuset och gå ut via huvuddörren samt komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Användning av ansiktsmask rekommenderas. Ca 10 personer kan närvara samtidigt.


Järjestäjä

Svensk verksamhet