Radiojumalanpalvelus - Radiogudstjänst

su 7.3. kello 10.00
Muu tila

Radiogudstjänst kl. 10 i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas på Radio Dei (107,2 MHz eller https://www.radiodei.fi/kirkko). Gudstjänsten förrättas utan närvarande församling. Delar av gudstjästen är på svenska.

Psalmer: 600:1,4,5 (finska), 277:1,5 (finska), 923:1,3,5 (finska), 265 (svenska), 58:3,4 (finska)

Efter gudstjänsten är Lojo S:t Lars kyrka (kl. 11-12) och Virkby kyrka (kl. 13-14) öppna för stillhet och enskild bön. Det finns möjlighet att få nattvard. Vi ber er att komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Användning av ansiktsmask rekommenderas. Sex personer kan närvara samtidigt.


Järjestäjä

Svensk verksamhet