Radiojumalanpalvelus - Radiogudstjänst

su 21.3. kello 10.00
Muu tila

Marie bebådelsedags gudstjänst kl. 10 i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas på Radio Dei (107,2 MHz eller https://www.radiodei.fi/kirkko). Gudstjänsten förrättas utan närvarande församling. Delar av gudstjästen är på svenska.

Psalmer:
256: 1-4 (finska)
51: 1-3 (finska)
937 (finska)
54: 1,2,5 (svenska)
50: 1,3,5 (finska)

Efter gudstjänsten är Lojo S:t Lars kyrka (kl. 11-12) och Virkby kyrka (kl. 13-14) öppna och det finns möjlighet att få nattvard. Vi ber er att komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Användning av ansiktsmask rekommenderas. Sex personer kan närvara samtidigt.